Op maandag 11 maart is de jaarlijkse herdenking gehouden bij het Joods monument op het voormalig terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis Groot-Bronswijk in Wagenborgen. Dit gebeurde bij het monument dat in 2006 werd onthuld. Tijdens de herdenking werd er opnieuw stilgestaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om 10.50 uur vier Joodse bewoners van de stichting werden weggehaald.

Via Westerbork reisden zij naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen, om daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vergast. Afgelopen maandag werden Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot herdacht. De herdenking aan de Familie Bronsweg begon precies om 10.50 uur. Dit jaar werden er door de slechte weersomstandigheden geen toespraken gehouden bij het monument.

Dit werd verplaatst naar de ”Ontmoeting” in het dorp. Net zoals voorgaande jaren hadden de leerlingen van de groepen 5 en 6 van basisschool ”De Kronkelaar” door het voorlezen van gedichten een belangrijke rol tijdens de herdenking. Een lid van de Raad van Bestuur van Lentis, de burgemeester van de gemeente Delfzijl, vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke- en kerkelijke organisaties uit Wagenborgen, oud Groot-Bronswijkers, dorpsbewoners en een groot aantal genodigden waren bij de herdenking aanwezig.