Het college van Slochteren stimuleert duurzaamheid en duurzame energie. Kleinschalige windenergie wordt steeds belangrijker voor particulieren en ondernemers. Daarom stimuleert het college van Slochteren deze vorm van duurzame energieproductie. Door het vastgestelde beleid wordt het straks eenvoudiger om een omgevingsvergunning te krijgen voor een kleine windmolen.

Dat er potentie zit in kleinschalige windturbines bewijzen de jonge ondernemers van EAZ Wind in Overschild. In eigen huis hebben zij een nieuwe technologie ontwikkeld en toegepast op een eigen windmolen die bijzonder rendabel is. Deze windmolen is door de toegankelijke schaal en de natuurlijke uitstraling goed in te passen in het landschap en bij uitstek geschikt voor plaatsing bij (agrarische) bedrijven. De lokale productie en het technologische karakter zorgt voor extra werkgelegenheid en kennisontwikkeling in de regio.

Dit type windturbine past nu niet in de geldende bestemmingsplannen, maar het college van de gemeente Slochteren heeft afgelopen jaar een omgevingsvergunning afgegeven om af te wijken van het bestemmingsplan voor een viertal opstellingen verspreid over de gemeente. Deze stap is mede gezet om de ontwikkeling een duwtje in de rug te geven. Met het voorliggende beleid kan aan dit type kleinschalige windturbine meer ruimte worden geboden. Het beleid is begin december door het college van Slochteren vastgesteld. Vervolgens wordt dit beleid opgenomen in de bestaande bestemmingsplannen via een zogenaamd ‘facetbestemmingsplan’, waardoor de regels in één keer voor het hele grondgebied worden geregeld.

Bij het opstellen van het beleid heeft Slochteren opgetrokken met Menterwolde. In voorbereiding op de herindeling hebben beide gemeentes ervoor gekozen gezamenlijk beleid voor kleinschalige windturbines op te stellen. In Menterwolde wordt het beleid begin 2016 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Het beleid kunt u hier terugvinden.