De tussenstand over 2017 van de gemeente Slochteren laat een financieel positief resultaat zien van ruim 670.000 euro. Het voorstel is om het voordelig resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Slochteren is een financieel gezonde gemeente en versterkt daarmee de goede financiële aanvangspositie van de nieuwe ge­meente Midden-Groningen.

Slochteren kan daarnaast een aantal mooie inhoudelijke resultaten presenteren waaronder: – de realisatie van drie nieuwe integrale kindcentra en het feit dat alle scholen aardbevingsbestendig, duurzaam en klaar voor de toekomst worden gemaakt; – daarnaast ondersteunt Slochteren de uitvoering van de realisatie voor dorpshuizen in de dorpen Slochteren, Siddeburen en Harkstede.

Een aantal projecten is nu in planvormingsfase, waardoor straks bijna elk dorp een ontmoetingsplek heeft; – door inzet van financiële middelen en begeleiding van de dorpencoördinator is het aantal leefbaarheidsprojecten enorm gestegen; – de ontwikkelingen bij de Slochter haven zorgt nu al voor meer levendigheid. Aan het eind van het jaar zal er een levendige dorpskern ontstaan met de invulling van het nieuwe haventerrein met horeca; – vele initiatieven rondom het Schildmeer/Steendam zijn ondersteund.

De verhouding tussen ondernemers en gemeente is verbeterd, waardoor er initiatieven van de grond komen; – de VVV heeft een financiële bijdrage ontvangen ter ondersteuning van verdere promotie van het gebied; – in het kader van ’Ieder mens telt’ is er veel gedaan om deze ambitie te realiseren en ook mensen met minder kansen in staat te stellen mee te doen en zich te ontplooien: Slochteren doet mee aan het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en een plan van aanpak laaggeletterdheid.

Bovendien is een Taalhuis geopend in de gemeente; – bij de sociale teams is veel aandacht voor preventie, een integrale aanpak, ondersteuning op maat om inwoners, gezinnen en hun omgeving in staat te stellen zelf de regie te nemen.

De tussenstand, zowel inhoudelijk als financieel, wordt donderdag 28 september in de gemeenteraad van Slochteren besproken.