De uitslag van de peiling die meet welke variant van het Multifunctionele Centrum Houtstek de voorkeur heeft is duidelijk. 78 procent van de kiezers geeft de voorkeur aan één van de drie ontwerpen van architectenbureau Onix en 22 procent wil een ander ontwerp.
De variant met een nieuw gebouw en een dak op de gebinten van het huidige Houtstek is veruit favoriet met 67 procent. Vier procent kiest voor een nieuw gebouw met de gebinten zonder dak en zeven procent voor een nieuw gebouw zonder behoud van gebinten.

Het bestuur van de Stichting Houtstek heeft op de informatiebijeenkomst van 11 september 2017 de plannen voor een Multifunctioneel Centrum annex dorpshuis gepresenteerd. Helaas kreeg het bestuur van de Stichting op deze avond geen duidelijkheid over het meest gewenste uiterlijk van het Houtstek. Bovendien was er geen representatieve vertegenwoordiging van de bevolking aanwezig. Daarom heeft het bestuur besloten om via een peiling aan het dorp Slochteren te vragen welke variant de voorkeur heeft.

Er zijn in totaal 401 geldige stemmen uitgebracht.

Gelet op deze uitslag heeft het bestuur van de Stichting Houtstek architectenbureau Onix gevraagd de plannen voor het favoriete ontwerp nu verder uit te werken en voor advies voor te leggen aan de welstandscommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarna volgt het vergunning proces en kan de bouw na vergunningverlening starten.

De toekomstige gebruikers zullen zitting nemen in de gebruikerscommissie, die als klankbordgroep optreedt voor de architect. De peiling leverde ook veel nuttige adviezen van de inwoners op. Deze zullen worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen.

Het project komt tot stand door subsidies van het Leefbaarheidsfonds van de Provincie Groningen, spoor 1 Nationaal Coördinator Groningen, Elk Dorp Een Duurzaam Dak van het Leefbaarheids – en duurzaamheidprogramma van NAM, Stichting DOEN, het VSB-fonds, de gemeente Slochteren en het Oranjefonds.