Slochteren stimuleert duurzame energieproductie

Laatste nieuws

De colleges van Slochteren en Menterwolde stimuleren duurzame energieproductie en ontwikkelen gezamenlijk beleid voor kleinschalige windturbines. Kleinschalige windenergie wordt steeds belangrijker voor particulieren en ondernemers. Daarom stimuleren de colleges van Slochteren en Menterwolde deze vorm van duurzame energieproductie. In voorbereiding op de herindeling hebben beide gemeentes ervoor gekozen gezamenlijk beleid voor kleinschalige windturbines op te stellen. In samenwerking met de regio hebben de jonge ondernemers van EAZ Wind (Rijswijk en Overschild) in eigen huis een nieuwe technologie ontwikkeld en toegepast op een eigen windmolen die bijzonder rendabel is. Deze windmolen is door de toegankelijke schaal en de natuurlijke uitstraling goed in te passen in het landschap en bij uitstek geschikt voor plaatsing bij (agrarische) bedrijven en dorpsgemeenschappen. De lokale productie en het technologische karakter zorgt voor extra werkgelegenheid en kennisontwikkeling in de regio.

Dit type windturbine past nu niet in de geldende bestemmingsplannen, maar het college van de gemeente Slochteren heeft een omgevingsvergunning afgegeven om af te wijken van het bestemmingsplan voor de eerste twee demonstratiemolens aan de Graauwedijk te Overschild. Met het voorliggende beleid kan aan dit type kleinschalige windturbine ruimte worden geboden. Dit is in lijn met het collegeprogramma om ruimte te geven aan duurzame energie. Het beleid is uitsluitend bedoeld voor kleinschalige windturbines die gebruikt worden voor de energievoorziening van de locatie waar deze geplaatst worden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het leveren van energie voor het ter plaatse aanwezige bedrijf of woning.

Het ontwerpbeleid wordt naar verwachting medio augustus ter inzage gelegd, met de mogelijkheid een reactie in te dienen. Vervolgens is het de bedoeling het beleid op te nemen in het bestaande bestemmingsplan via een zogenaamd ’facetbestemmingsplan’, waardoor de regels in één keer voor het hele grondgebied worden geregeld. De kernpunten van het beleid vindt u op www.slochteren.nl.

Latest Posts

Aanbevolen