Met de bekrachtiging van het definitieve ontwerp voor de Slochterhaven is de herinrichting van het centrumgebied in een volgende fase beland. De Slochterhaven zal weer een duidelijke plek krijgen aan het lint van het Slochterdiep, waarbij een sterke verbinding gemaakt wordt tussen het havengebied en het Erfgoedplein. Het havengebied krijgt ook een duidelijke pleinfunctie voor horeca, festiviteiten en de warenmarkt.

De oplevering van het Erfgoedplein was de eerste stap in een groter plan, waarin het monumentale HUBO-pand (Staatsbosbeheer) en de Houtstek (dorpshuis) een nieuwe functie krijgen en ook de haven onder handen wordt genomen. Alles samen moet dit leiden tot een duidelijk hart voor het dorp Slochteren, zoals dat in de structuurvisie voor de kern van Sloch­teren uit 2009 is neergezet.

In samenwerking met de provincie Groningen is afgelopen jaar al een bredere overkluizing van de provinciale weg gerealiseerd. Nu is het moment gekomen om de vervolgstap te nemen en is het plan voor de haven gemaakt. Het ontwerp is opgesteld door MDL Architecten in opdracht van de gemeente Slochteren en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit lokale ondernemers en omwonenden van het centrumgebied.

De nieuwe haven wordt ingericht als verblijfplek. Er wordt een plein gecreëerd dat is opgespannen tussen de twee assen die het gebied kent: de as van het Slochterdiep en die van de Fraeylemaborg. De koppeling met het Slochterdiep wordt letterlijk gemaakt door het neerzetten van een loper die wordt doorgetrokken tot op het Erfgoedplein. Deze loper refereert aan de oude kadelijn van de voormalige haven. De loop van het voormalige Slochterdiep krijgt op deze plek een groene invulling met blauw bloeiende vaste planten als verwijzing naar het water.

De huidige kade vormt het verbindend element tussen de lange lijn van het Slochterdiep en de as naar het overbos van de Fraeylemaborg. Aan deze kade komt zowel een pannenkoekenschip te liggen als enkele steigers waar passantenboten kunnen aanleggen. Beide krijgen walvoorzieningen. De weg en de parkeervoorzieningen worden losgekoppeld van het plein. Het plein vormt dadelijk dus één element. De horeca (het pannenkoekenschip en het havenpaviljoen) krijgt op het plein ruimte voor terrassen.

Het plein biedt tevens ruimte aan een wisselend gebruik, zoals de weekmarkt of incidentele evenementen als een rommelmarkt of braderie. In overleg met de gemeente kan het dorp hier ook nog een speelplek realiseren. De Noorderweg behoudt zijn functie voor doorgaand (landbouw-)verkeer, maar deze krijgt een minder dominante rol. Parkeren gebeurt straks enkel nog in de parkeerhavens, die parallel worden gesitueerd aan de Noorderweg. Het plein kan, in gevallen van grote drukte in het dorp, ook als informele parkeerruimte worden gebruikt. Op het plein komen tevens stallingsfaciliteiten voor fietsers en een oplaadpunt voor e-bikes.

De totale kosten voor de herinrichting van de Slochterhaven zijn geraamd op bijna 700.000 euro. De helft van dit bedrag had de gemeente al gereserveerd. Subsidies van de Regio Groningen-Assen en de NAM zijn goed voor 240.000 euro. De gemeenteraad van Slochteren heeft unaniem zijn steun uitgesproken voor het ontwerp: het voorstel stond afgelopen donderdag als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering. De start van de werkzaamheden staat gepland rond de jaarwisseling, de oplevering in de zomer van 2018.