Na een periode waarin de gemeente Slochteren en het dorp Steendam het initiatief ten aanzien van de ontwikkeling van het Schildmeergebied aan elkaar lieten, hebben de partijen de samenwerking weer opgepakt.

Afgelopen donderdag vond op het gemeentehuis een openbare informatieavond plaats, waarbij het college van B&W haar visie gaf op de ontwikkelingen rond het Schildmeer. Wethouder Anja Woortman informeerde de gemeenteraad over de actuele stand van zaken. De bijeenkomst liet ook ruimte aan derden voor een inbreng vanaf de publieke tribune en deelname aan het gesprek met de raadsleden. De Dorpsvereniging Steendam, bij monde van voorzitter Fred Mahler, maakte hier gretig gebruik van. In augustus 2015 had de dorpsvereniging een brief naar het gemeentebestuur en de raadsfracties gestuurd met daarin de wensen van het dorp ten aanzien van de verbetering en uitbouw van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Hierin presenteerde de dorpsvereniging de resultaten van hun leefbaarheidsenquête en stelde die zich grotendeels achter de ‘Koers Steendam’ dat adviesbureau Libau in maart 2015 had gepresenteerd. Drie zaken hadden daarin prioriteit: breedband internet voor alle inwoners, behoud van de ontsluiting van de N33 via de Geerlandweg en een grondige opknapbeurt van de Damsterweg. Mahler: “Het aanzicht van Steendam moet een facelift krijgen. De Damsterweg is het visitekaartje voor Steendam als badplaats. Een gedeelte van het traject beschikt niet eens over een voetpad. Dat is levensgevaarlijk.”

Na de brief volgde een periode van radiostilte, waarin de gemeente en het dorp vooral naar elkaar keken. Dit werd mede veroorzaakt doordat verantwoordelijk wethouder Mariska Goeree plotseling was opgestapt en het dossier koud op het bordje van de nieuwe wethouder kwam te liggen. Intussen probeert het dorp middels een zelfstandige coöperatie om glasvezel aan te leggen ten einde de snelle internetverbinding te realiseren. Woort­man heeft het dossier Schild­meer­gebied nu voortvarend opgepakt. Er is een dorpencoördinator aangesteld die initiatieven moet samenbrengen. Met partners als de VVV en Marketing Groningen wil zij zich bovendien sterk maken voor de promotie van het gebied. Voor andere zaken kon de wethouder geen toezeggingen doen. “We moeten nu eenmaal financiële afwegingen maken,” stelde Woortman. Tijdens de bijeenkomst, waarbij opvallend genoeg geen enkele ondernemer uit het Schildmeergebied aanwezig was, werden dan ook weinig concrete afspraken gemaakt.

Wel waren het gemeentebestuur en de dorpsvereniging het erover eens dat ze intensiever moeten samenwerken. Daarnaast zal er nog vóór de hoorzittingen in mei een eensluidende visie komen van de raad over de verdubbeling van de N33. Hoewel wethouder Nico Stok, die gaat over het wegenonderhoud, aanvankelijk aangaf geen financiële mogelijkheden te hebben voor de reconstructie van de Damsterweg, wil hij nu toch onderzoeken of er op kleine schaal iets mogelijk is, waardoor de verkeerssituatie veiliger wordt en het dorpsaangezicht fraaier. “De gemeente hoeft alleen de vloerbedekking te leggen,” zei Mahler. “Het dorp zorgt zelf wel dat er viooltjes in de bloembakken komen.” Zowel het college als de dorpsvereniging was tevreden over de samenkomst. “Er zijn uitstekende werkafspraken gemaakt,” concludeerde Mahler. Woortman vulde hem aan. “Er is voldoende positieve energie aanwezig om de samenwerking te intensiveren.”