Steendam schrijft geschiedenis met eigen dorpsvereniging

Laatste nieuws

Met ingang van 1 januari 2015 kent Steendam, als laatste dorp binnen onze gemeentegrenzen, een eigen dorpsvereniging. ”Steendam schrijft geschiedenis,” opent het nieuwbakken bestuur trots op haar Facebook-pagina. De initiatiefnemers hebben er duidelijk zin in. Nu moeten de inwoners het oppakken.

Het dorp aan de boorden van het Schildmeer heeft volgens de bestuursleden nog nooit een eigen dorpsvereniging gekend. ”Na het wegvallen van de winkels en café’s had Steendam geen bindende factor meer. Tijdens een barbecue voor het dorp, in september jl. georganiseerd door Podiumcafé Peter en Leni, is een eerste peiling gedaan naar de belangstelling voor zo’n eigen dorpsvereniging,” zegt voorzitter Fred Mahler. ”Omdat die gelijk overweldigend bleek, hebben we gemeend het plan verder uit te moeten werken.” Er zijn nadien twee bijeenkomsten geweest en er is een 7-koppig bestuur geformeerd. Eind januari worden de laatste stappen gezet richting de notariële oprichting van de vereniging, maar het bestuur is al volop actief.

Dorpsvereniging Steendam presenteert zich als een vereniging voor de inwoners, met als doelen de belangenbehartiging, ontspanning en gezelligheid, informatie en educatie, als ook het welzijn. Mahler: ”We willen actief iets betekenen voor de dorpsbewoners. Daarom hebben we een leefbaarheidsenquête opgesteld die we huis-aan-huis hebben verspreid. We vragen bijvoorbeeld ook naar de meningen omtrent de Planvorming Damsterplas. Dat is een thema dat erg speelt onder de bewoners.” Er zijn intussen meer dan zeventig aanmeldingen binnengekomen voor het lidmaatschap. ”Maar het gaat ons niet eens zo zeer om het ledenaantal,” zegt secretaris André Sna­kenborg. ”Het gaat erom dat we de inwoners kunnen bereiken. Als ze lid worden hebben we bijvoorbeeld email-adressen en kunnen we de mensen optimaal informeren middels een maandelijkse nieuwsbrief. Daarom is het ook belangrijk dat mensen hun adressen zo volledig mogelijk invullen op het enquête­formulier.” Omdat Dorpsvereniging Steendam geen eigen dorpshuis heeft, stelt algemeen bestuurslid Peter van Zeijl zijn Podiumcafé beschikbaar. ”We hebben de ruimte en kunnen een ontmoetingsplek vormen voor de dorpsbewoners. En we zijn zes dagen per week geopend. Als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd bij mij langs komen,” aldus Van Zeijl, die tevens webmaster van de dorpsvereniging is. ”De inwoners kunnen ons natuurlijk ook bereiken via onze website en facebookpagina. Alle enquêteuitslagen worden hier ook op gepubliceerd.” De inwoners van Steendam kunnen hun ingevulde formulieren nog tot 18 januari inleveren bij het Podiumcafé. Daarna kan de dorpsvereniging écht van start. Mahler: ”We zijn Kloksmeer Siddeburen zeer erkentelijk voor de gift. Hierdoor kunnen we zelfs een vliegende start maken.” Aan het enthousiasme van de bestuursleden zal het niet liggen. Het woord is aan de inwoners.

Dorpsvereniging Steendam is te bereiken via www.dorpsvereniging­steendam.nl en facebook.com/dorpsverenigingsteendam.

Latest Posts

Aanbevolen