spot_img

Stichting Herdenkingsstenen heeft bestuur compleet

Laatste nieuws

De eind vorig jaar opgerichte Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen heeft inmiddels een compleet bestuur en kan aan de slag om herdenkingsstenen in de hele gemeente te plaatsen voor Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en die een woonadres hadden in de gemeente Midden-Groningen.

Op 23 december 2020 is de oprichtingsakte getekend bij Notaris Elzinga in Hoogezand. Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door Koos van der Span uit Hoogezand  (voorzitter/penningmeester), Kor Vos uit Kropswolde (secretaris) en Elbert Westerink uit Slochteren. Daarnaast zijn Astrid Kanis-Kamp uit Kolham, Janny Bolhuis uit Harkstede, Gerard Renkema uit Hellum en Susanne Zwaneveld uit Muntendam als bestuurslid toegetreden tot het bestuur. De stichting beschikt tevens over een Comité van Aanbeveling van 10 personen, waar ook burgemeester Adriaan Hoogendoorn deel van uitmaakt.

Doel van de stichting

De Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen wil de Joodse slachtoffers, die door het naziregime zijn omgebracht, herdenken door bij hun laatste woning in onze gemeente een herdenkingssteen te leggen. Met het plaatsen van herdenkingsstenen wil de stichting de nagedachtenis van de Joodse slachtoffers levend houden. Het gaat om ongeveer 170 slachtoffers, bijna alle Joodse inwoners van de toenmalige gemeenten Hoogezand, Sappemeer, Slochteren, Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam en Meeden.

Allereerst zal worden begonnen met het vastleggen van de toenmalige adressen van de slachtoffers in de gemeente Midden-Groningen. Daarna kan opdracht gegeven worden tot het leveren en leggen van de herdenkingsstenen en zal de stichting een register aanleggen van de geplaatste herdenkingsstenen.

De stichting zet zich alleen in voor het leggen van herdenkingsstenen voor omgekomen Joodse inwoners en niet voor oud-verzetsstrijders die tijdens de oorlog zijn omgekomen.

Financiële middelen

De stichting heeft van de gemeente Midden-Groningen een startkapitaal van 8.000,- euro ontvangen. Om alle, naar schatting 170, herdenkingsstenen te kunnen leggen denkt de stichting 70.000,- euro nodig te hebben. Samen met de gemeente, bedrijven, verenigingen, burgers en scholen zal de stichting binnenkort een wervingsactie op touw zetten om de benodigde financiële middelen binnen te krijgen.

De stichting verwacht zo’n 5 tot 6 jaar nodig te hebben om alle herdenkingsstenen te leggen en te registreren. Als dit alles gerealiseerd is zal de stichting weer worden opgeheven.

Planning en samenwerking

Als alles volgens plan verloopt dan zal de eerste herdenkingssteen in april 2022 in Foxhol gelegd worden.

Bij het leggen van de stenen zal de stichting gaan samenwerken met de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de omgeving van de te leggen herdenkingsstenen. Het is namelijk de bedoeling dat de herdenkingsstenen gelegd worden door leerlingen van de basisscholen. De bestuursleden Bolhuis en Kanis zijn beschikbaar gevonden om voorlichting over dit onderwerp op de scholen te geven.

Indien mogelijk zullen ook de nabestaanden van de weggevoerde bewoners van de desbetreffende woningen uitgenodigd worden om bij de steenlegging aanwezig te zijn.

De stichting zal bij de uitvoering dorpsgericht te werk gaan. Er wordt begonnen met de dorpen Foxhol, Hellum en Harkstede. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Verenigingen van Dorpsbelangen en  de Historische Verenigingen.

Stolpersteine

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen of herdenkingsstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaal socialisme. De struikelstenen zijn van beton en op de kop zit een messing plaatje waarin de naam, geboortedatum en andere gegevens gestanst zijn.

In de voormalige gemeente Slochteren zijn de eerste struikelstenen geplaatst in 2013 voor vier slachtoffers van de April-Meistakingen in 1943: in Scharmer voor Hermannus Kleefman, in Woudbloem voor Eisso Kleefman en Egbert Thoma en in Froombosch voor Paulinus Nieuwold.

De stichting is bereikbaar via e-mail: [email protected] en via de website www.shmg.nl.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30