Een groep vrijwilligers is al langere tijd bezig om een voedselpark in Slochteren op te richten. Door Staatsbosbeheer is hiervoor een perceel van ca. 1 hectare aan de Stichtinglaan in Slochteren beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat het park een educatie en sociale functie krijgt voor jong en oud, waarbij ook aan mensen met een handicap wordt gedacht.

Het perceel aan de Stichtinglaan wordt voor een deel ingericht als voedselbos en voor een deel als natuurlijke moestuin. In het park zullen allerlei eetbare gewassen worden aangeplant. Een belangrijke doelstelling van de stichting is om de basisschoolleerlingen uit Slochteren, Schildwolde, Siddeburen en Froombosch actief bij het voedselpark te betrekken. Mogelijk kunnen later ook scholen uit de andere dorpen van de gemeente Midden-Groningen aansluiten.

Bij één van de eerste activiteiten, vorig jaar juli, hebben twee basisscholen meegewerkt om informatie over het perceel te verzamelen. Dat was nodig om een ontwerp voor het voedselpark te maken en om de benodigde grondwerkzaamheden vast te stellen.

De initiatiefnemers van het voedselpark zijn Noortje Isphording, Engelbert van Ginkel, Joke Middelveld (allen uit Slochteren), Petra van den Engel (Froombosch) en Janny Bolhuis (Harkstede). Janny Bolhuis: ”De eerste ideeën zijn al zo’n drie jaar geleden ont­staan.

We hebben met vele instanties overleg gevoerd, dat nam allemaal veel tijd in beslag, maar het gaat nu de goede kant op.” Om het voedselpark op te kunnen zetten zijn er ook financiële middelen nodig. Joke Middelveld daarover: ”Om geld voor het park te genereren is het nodig om een stichting op te richten, anders kunnen we geen subsidies aanvragen of sponsoren zoeken.

Gelukkig hebben we van de Dorpsvereniging Slochteren een bijdrage ontvangen, zodat we wel van start kunnen. De stichting wordt zeer binnenkort officieel vastgelegd bij het Notariaat Slochteren. Deze kosten worden door de gemeente betaald.”

Wat de initiatiefnemers zeer be­langrijk vinden is dat er geen giftige be­strijdingsmiddelen gebruikt worden in het park, en dat het voedselpark een zelf voorzienend eco-systeem krijgt met een minimale grondbewerking, zodat een rijke flora en fauna ontwikkeld kan worden. Petra van den Engel: ”We hebben wel een meerjarenplan opgesteld, zodat alles in fases ontwikkeld kan worden.

We starten met de groente en de planten. Daarna volgen bijvoorbeeld fruitbomen en kruiden. De realisatie van een voedselbos heeft nu eenmaal meer tijd nodig dan een moestuin.” Tot slot geeft Noortje Isphording nog een uiteenzetting over de plannen voor de korte termijn: ”Er moeten eerst nog een aantal grondwerkzaamheden worden uitgevoerd en we willen graag een afscheiding langs de weg.

Hiervoor hopen we kosteloos (bessen)struiken en planten te mogen ontvangen. In het voorjaar gaan we middels schoolprojecten beginnen met het kweken van o.a. groente. Onze doelstelling blijft om jong en oud bewust te maken wat je allemaal kunt met gezond voedsel. We willen dan ook van de eerste oogst met de kinderen en vrijwilligers gaan koken (leren hoe je gezond voedsel kunt klaarmaken) en eten op een geschikte locatie.

We hopen dat in de toekomst te kunnen doen in het nieuwe schoolgebouw bij de Duurswoldhal. Ook willen we het park dit jaar graag rolstoelvriendelijk maken, we willen vereenzaming tegengaan en een beetje toekomstmuziek is het idee om werkervaringsplaatsen te kunnen aanbieden.”

Afgelopen zaterdag waren de vrijwilligers van de stichting aanwezig bij een bijeenkomst van ’Kern met Pit’ bij de Fraeylemaborg om het voedselpark te promoten.

Bij het opzetten en in stand houden van het park zijn veel vrijwilligers nodig. Mensen die  passende planten of (bessen)struiken willen aanbieden en geïnteresseerden die mee willen doen in dit project kunnen een mail sturen naar [email protected].