Stichting Meent van der Sluis lanceert ‘Het Andere Monument’

Laatste nieuws

Vorige week lanceerde de Stichting Meent van der Sluis hun plan aangaande het oprichten van een monument, welke de aardbevingsellende moet markeren. ‘Het Andere Monument’ moet een soort tegenhanger worden van de gasmolecuul, die acht jaar geleden in het kader van 50 jaar gas door toenmalig Koningin Beatrix werd geopend in de middenberm van de A7. Een exacte locatie is nog niet bekend, hierover is de Stichting in onderhandeling met diverse partijen. De benodigde kosten worden op € 300.000,- beraamd. Het roestig stalen kunstwerk is door kunstenaar Karel Buskes ontworpen en stelt een gebarsten baksteen voor. De barst licht bij donker op. De baksteen symboliseert de door de aardbevingen gehavende woningen en andere bouwwerken, maar ook de barsten in het levensgeluk en de toekomstverwachtingen van de getroffen bewoners. De stichting is vernoemd naar wijlen Meent van der Sluis, die in de tweede helft van de jaren tachtig al waarschuwde voor de gevolgen van de gaswinning. De NAM hoonde dit weg en de autoriteiten zwegen hem dood, maar hij vocht door tegen de stroom in. Inmiddels twijfelt niemand meer aan zijn gelijk. Kunstenaar Karel Buskes: “Van der Sluis zit in de baksteen. Bij donker schijnt zijn licht dat niemand destijds zag. Hoe donkerder het wordt, hoe helderder het schijnt.” De stichting wil het benodigde geld ophalen met crowdfunding, zie www.hetanderemonument.nl. Het bestuur schat in dat er in het gaswinningsgebied veel steun is voor zijn initiatief, maar hoopt ook op bijdragen uit de rest van het land. “Buiten het Noorden zijn er genoeg mensen die het ongehoord vinden wat de Groningers overkomt. We stellen ze in de gelegenheid hun solidariteit te tonen door een gebaar te maken,” aldus voorzitter Piter Bergstra.

Latest Posts

Aanbevolen