Stichting Openbaar Onderwijs Slochteren (OPOS) noteerde in 2014 een tekort van 183.000 euro. Een groot deel van het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door te hoge overheadkosten. In de raadscommissie van donderdag 15 oktober zei OPOS-directeur Albert Roek dat de stichting maatregelen heeft getroffen. ”Het stafbureau heeft uren ingeleverd en er wordt steviger onderhandeld over contracten.” Hij verwacht vanaf 2017 weer zwarte cijfers te draaien.

Vanuit de raad werden veel zorgen geuit aan het adres van Roek. ”OPOS is te klein en daardoor kwetsbaar. Wordt het niet tijd om een samengaan met het bijzonder onderwijs te onderzoeken? Of is dat vloeken in de kerk?” zei Gerard Renkema namens GroenLinks/D66. Het CDA vroeg zich af of Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad na de grenscorrectie wel bij OPOS blijft. Meeroevers is de enige school binnen Stichting OPOS met een groeiend leerlingenaantal en heeft daarmee op termijn een belangrijk aandeel in de begroting. Roek beloofde dat SWS Meeroevers bij OPOS blijft. ”Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de school in Meerstad overgaat naar Groningen.” Fractievoorzitter Fré Bos was met dat antwoord niet gerustgesteld. ”Ik geloof er niks van,” zei hij gedecideerd. ”We zijn Meeroevers na de grenscorrectie gewoon kwijt.” Niet alleen vanuit de raad werden zorgen geuit aan het stichtingsbestuur.

Ook wethouder Jan Jakob Boersma deed een duit in het zakje. ”Te hoge overheadkosten zijn alleen door een fusie te verlagen,” stelde hij. Boersma riep Roek op om de banden met het openbaar onderwijs in Hoogezand-Sappemeer te intensiveren. ”Een fusie is nog een brug te ver,” reageerde de directeur van OPOS hierop. ”De gemeente Hoogezand-Sappemeer zit midden in een proces van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Er zijn grote financiële tekorten en er is te veel onderwijzend personeel. Wij willen eerst meer informatie.”