☏ (0598) 42 20 70 | 📧 [email protected]

Stichting Zonder Zorgen Wonen: zo breed mogelijk zorgpakket in ’t Olderloug nieuwe stijl

Aanbevolen

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break...

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe, definitieve bestemming van het voormalig woonzorgcentrum ’t Olderloug. Eigenaar Woonzorg Nederland en Stichting Zonder Zorgen Wonen i.o. zijn er nog niet uit. ”Wat er ook gebeurt, het pand mag voor de ouderenzorg in het dorp niet verloren gaan,” vindt mede-initiatiefnemer Henk Gernaat.

Stichting Zonder Zorgen Wonen wil zich inzetten voor de opzet en uitvoering van een nieuw wonen-zorgen-concept in ’t Olderloug. ”Door mensen te laten wonen en leven volgens hun eigen wensen en naar hun eigen waarden,” aldus Gernaat. ”Wonen en zorgen moeten in dit gebouw weer een samenhangende betekenis krijgen: be­taalbaar en zelfstandig wonen met de mogelijkheid van zorg en service in een prettige leefomgeving, zorg- en verblijfsmogelijkheden voor herstel, revalidatie en thuiszorg.

” De stichting hoopt hiermee tegemoet te komen aan de steeds sterker wordende zorgvraag vanuit de gemeenschap en de vraag om een belangrijke voorziening als ’t Olderloug te behouden voor Slochteren, en een nieuw leven in te blazen omwille van de kwaliteit van de leefomgeving. Gernaat: ”De mensen in het dorp vragen zich natuurlijk af waarom het zo lang duurt voordat er resultaten geboekt worden, maar er gaat veel tijd zitten in de voorbereiding.

We willen een constructie die duurzaam (lees: toekomstbestendig) is.” In opdracht van de gemeente en eigenaar Woonzorg Nederland gaat een onafhankelijke partij nu de haalbaarheid en levensbestendigheid van onze plannen toetsen. Deze instantie is bekend met de zorgproblematiek binnen de dorpen in de provincie Groningen. We zijn de gemeente Slochteren en Woonzorg Nederland dankbaar voor de bekostiging van dat onderzoek. Hopelijk kunnen we, nadat de resultaten bekend zijn, snel van start.”

Het uitgangspunt van de stichting is en blijft om zoveel mogelijk soorten zorg te bieden. ”De inwoners van Slochteren moeten zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.” De kamers dienen wat de initiatiefnemers betreft wel te worden aangepast aan de wooneisen van deze tijd. ”Sommige units zullen moeten worden omgebouwd, zodat er een aparte slaapkamer is, en een keukentje voor mensen die hun eigen potje willen koken.”

Een deel van het gebouw zou Stichting Zonder Zorgen Wonen willen inrichten voor kortdurende opnames. ”Je moet dan bijvoorbeeld denken aan patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen, maar nog veel zorg nodig hebben voor revalidatie, of wanneer een mantelzorger uitvalt en er acute zorgopvang nodig is. Daarnaast willen we huisvesting realiseren voor dementerende ouderen, omdat wij verwachten dat voor deze groep in de toekomst een te kort aan woonruimte dreigt te ontstaan.

” Volgens hem verschillen Woonzorg Nederland en de stichting niet van mening over het brede zorgpakket. ”De plannen zijn goed en passen binnen de huidige vergunning die Woonzorg Nederland heeft op het gebouw. Het gaat er nu om of we onze plannen ook duurzaam kunnen krijgen: financieel gezond, nu en in de toekomst.”

Het juist opgezette wijkinitiatief omtrent de soosmiddagen in de recreatiezaal van ’t Olderloug wordt door de stichting omarmt. Gernaat: ”We zijn betrokken bij de initiatieven van de bewonerscommissie van ’t Olderhof en willen hen daarbij graag ondersteunen. Er hebben zich ook al vrijwilligers bij ons gemeld, dus die kunnen wij waar gewenst inzetten. Bovendien hebben wij nog andere ideeën over de invulling en het uitbouwen van de activiteiten in ’t Olderloug. Tijdens de open middag van 16 november zijn wij zeker van de partij en gaan dan graag met de mensen in gesprek.”

Laatste Nieuws

Boerencamping ’t Hofje in Slochteren maakt toch een doorstart

Begin april betrokken de 31-jarige Martin Oosterveld en zijn 3 jaar jongere vriendin Lisette Battjes samen met...

Koffieterras bij de Graankorrel blijft in de zomer open

Inmiddels loopt het ’koffieterras in coronatijd’ van de gezamenlijke kerken in Scharmer-Harkstede een aantal weken. Telkens was er een wisselende samenstelling van...

Basisschoolleerlingen krijgen flyer ’Vier de zomer in Midden-Groningen’

Wordt het een brandje blussen bij het Brand­weermuseum, op Slootsafari bij de Heemtuin of waterskiën bij Break Out Grunopark? Het zijn allemaal...

Prijsuitreiking winnaars Goud Grunn op de Rutger Kopland School

Sinds 2017 coördineert EPI-kenniscentrum het project Goud Grunn voor voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen. Dit doen ze samen met Vereniging Groninger Dorpen,...

Minister sprak met inwoners uit Steendam en Tjuchem

Woensdagmiddag 17 juni heeft minister Kajsa Ollongren een werkbezoek gebracht aan Steendam en Tjuchem. Zij liet zich door bewoners en gemeente informeren...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X