Het is al jaren het stokpaardje van Gemeentebelangen Slochteren, maar nu de partij plaats heeft in de coalitie wil men er ook werk van maken: breedband internet voor de buitengebieden. Het vorige college is in 2013 toegetreden tot Breedband Noord-Groningen; een initiatief van acht gemeenten dat is gerealiseerd met financiële steun van de Provincie. Het initiatief onderzoekt de haalbaarheid om snel internet in de gehele regio Noord-Groningen te realiseren en het volledige buitengebied te voorzien van glasvezel. Voor afgelegen woningen zijn de kosten voor de aanleg van glasvezel echter hoog. Het project gaat wethouder Nico Stok (Gemeentebelangen) dan ook niet snel genoeg. Hij zoekt driftig naar andere mogelijkheden. ”In onze gemeente heeft slechts 70% van de huishoudens snel internet. Dat vind ik onacceptabel. De beschikbaarheid van breedband-internet kan een belangrijke impuls geven aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling in de regio.” Stok voert daarom een twee-sporen-beleid. ”Naast onze deelname aan het project Breedband Noord-Groningen zijn we in gesprek met Stichting Kabelnet Veendam over draadloos internet via masten. Zij voeren momenteel een proef met dergelijke masten en wij willen graag aansluiten met een pilot in Tjuchem en Steendam.”