De provincie Groningen heeft een bedrag van 181,789,97 euro toegekend voor de restauratie van het interieur van de monumentale kerk in Harkstede en maatregelen ten behoeve van de herbestemming van de kerk door middel van het versterken van de museale functie door het herstellen van de werkkamer van de stichter Henric Piccardt.

Met deze subsidie is 330.000 euro aan toezeggingen gedaan van de in totaal benodigde 350.000 euro. Voor de ontbrekende 20.000 euro zal in september een huis-aan-huis actie plaatsvinden. Verwacht wordt dat met de restauratie in het laatste kwartaal van 2016 gestart kan worden. Er komt steeds meer belangstelling voor één van de meest bijzondere kerken in de provincie Groningen met zijn even zo bijzondere bouwheer Henric Piccardt. Elke tweede zaterdagmiddag van de maand is de kerk open en kan de kerk bezichtigd worden met interessante informatie van rondleiders. Ook zijn er voor groepen op afspraak speciale rondleidingen mogelijk. Informatie: Jackie Wijpkema, tel. (050) 4040404.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een vergunning voor een reconstructie en restauratie van het orgel, gebouwd door de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger. De verwachting is dat de werkzaamheden met betrekking tot het orgel in 2017 zullen plaatsvinden.