Na de kersteditie van deze week, verschijnt uw huis-aan-huisblad volgende week ’gewoon’ weer en wel op donderdag 28 december. Uw advertenties, bokjes of redactionele bijdragen voor de krant van volgende week kunt u inleveren of mailen tot uiterlijk woensdag 27 december om 10.00 uur.

In de eerste week van januari verschijnt ’t Bokkeblad weer op woensdag. Wel wijzigt in 2018 de sluitingstijd voor het aanleveren van redactionele artikelen en advertenties. Dit wordt in het nieuwe jaar dinsdagmorgen om 10.00 uur.

Ondanks dat de gemeente Slochteren per 1 januari 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Midden-Groningen, zal het verspreidingsgebied van ’t Bokkeblad niet veranderen in 2018.