Laatste nieuws

’t Kon Amper: van jeugdsoos naar multifunctioneel centrum

Vorige week is een begin gemaakt met de aanleg en inrichting van het noodgebouw voor jeugdsoos ’t Kon Amper. Tijdens de eerste dag van de traditionele paaskermis vindt het ’open huis’ plaats. Een dag later volgt de feestelijke opening. Eind van het jaar hoopt de Stichting MFC Schildwolde te kunnen beginnen met de bouw van een permanent multifunctioneel centrum.

Het oorspronkelijke onderkomen van ’t Kon Amper achter OBS De Meent in Schildwolde werd door een fatale brand op 4 juli 2017 volledig in de as gelegd. Hierdoor waren niet alleen de jongeren hun ontmoetingsplek kwijt, ook nagenoeg alle andere verenigingen en organisaties, zoals de buurt- en dorpsvereniging, het straatfeestcomité en de kaart- en sjoelvereniging, werden dakloos.

Gezamenlijk met wethouder Anja Woortman werd er vaart gezet achter een noodgebouw en de reeds bestaande plannen voor een nieuw multifunctioneel centrum. Dat eerste is nu bijna gerealiseerd. ”We zijn erg blij dat het tijdelijke gebouw op zijn plek staat,” zegt de enthousiaste secretaris Harm-Jan Haan van Stichting ’t Kon Amper. ”Het is nu hard werken aan de inrichting en afwerking, want met de opening van de paaskermis moet alles gereed zijn.

” Zo zijn Haan en consorten druk bezig om een voorzetwand te plaatsen voor de schakelcontainers, en een bar en DJ-hoek in te richten. Net als na de brand heeft de stichting over hulptroepen niet te klagen. ”Ook nu weer is de vrijwillige inzet overweldigend. De saamhorigheid in Schildwolde is groot, dat blijkt wel weer.”

’t Kon Amper heeft een vergunning van twee jaar gekregen op de noodvoorziening. Haan, die tevens voorzitter is van Stichting MFC Schildwolde: ”Binnen deze periode hopen we het nieuwe multifunctionele centrum neer te zetten op de plek waar de oude soos stond.” Om die reden is het tijdelijke gebouw dan ook geplaatst op de parkeerplaats achter het schoolplein.

”Als we de subsidies en vergunningen voordien rond hebben, hopen we aan het einde van het jaar te kunnen beginnen met de bouw van het permanente onderkomen. Het staat er goed voor, dus we gaan er vanuit dat we die termijn ook halen.” Met het vooruitzicht van een doorstart in het multifunctionele centrum komt voor Stichting ’t Kon Amper ook een einde aan het begrip ’jeugdsoos’. Eigenlijk zijn we nu al een soort MFC. Afgelopen week hebben we ons nieuwe logo gepresenteerd.

Daarin hebben we het woord ’jeugdsoos’ ook geschrapt. Maar verder verandert er voor deze stichting niet zoveel. We houden vast aan alle activiteiten en evenementen als in voorgaande jaren.” Omdat de bouwplannen nog niet openbaar zijn, kan Haan niet zeggen hoe het gebouw er precies uit komt te zien. ”Ook de invulling is nog niet concreet. Het moet in elk geval een gezellig ontmoetingscentrum worden waar alle inwoners van Schildwolde zich prettig kunnen voelen. Met een ruimte waar verenigingen kunnen vergaderen, waar de jeugd elkaar kan opzoeken, maar waar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke zorg en ondersteuning vanuit de WMO wordt gehuisvest.”

Maar eerst gaan de dorpelingen een feestje vieren. ”Aanstaande vrijdag vanaf 19.00 uur, tegelijkertijd met de opening van de paaskermis, houden we ’open huis’ in ons noodgebouw. Iedereen is welkom om even binnen te lopen. Zaterdag om 15.00 uur vindt vervolgens de officiële opening plaats. Ook dan zijn alle inwoners van Schildwolde en omstreken uitgenodigd.”

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30