Er komt geen nieuwe woon-zorg-combinatie in ’t Olderloug. Dat is de belangrijkste conclusie van de haalbaarheidsstudie over het concept dat Stichting Zonder Zorgen Wonen had uitgedacht voor het voormalige verzorgingstehuis aan het Slochterdiep. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er in het dorp wel behoefte aan, en een markt is voor een nieuwe invulling van zorgen en wonen.

De gemeente Midden-Groningen en eigenaar Woonzorg Nederland hebben voor het onderzoek een onafhankelijk en extern bureau in de arm genomen, dat het zorg- en welzijnsconcept van Stichting Zonder Zorgen Wonen heeft getoetst op haalbaarheid en levensvatbaarheid. ”Helaas is gebleken dat het concept niet rendabel en toekomstbestendig is in het huidige gebouw,” aldus regiomanager Geert Bartelds van Woonzorg Nederland. ”Het pand en de eisen van deze tijd zijn niet samen te brengen.

De verbouwingskosten zouden de huurprijzen te veel omhoog drukken.” In het haalbaarheidsonderzoek van Geerdink Advies is tevens te lezen dat er in Slochteren wel degelijk behoefte is aan een nieuwe invulling van ’beschut en verzorgd’ wonen, en dat hier ook een markt voor is: voor zowel zelfstandige wooneenheden als een bescheiden aantal plaatsen voor de wat zwaardere verpleeghuiszorg, of tijdelijk voor revalidatie. De onderzoeker adviseert nu om samen met het dorp te kijken naar een nieuwe zorg-invulling in een nieuw pand.

”Wij zijn voornemens om in Slochteren te blijven, staan open voor herontwikkeling, maar onderstrepen het belang om eerst meer duidelijkheid te krijgen wat het dorp nodig heeft om goed te kunnen blijven wonen en leven,” aldus Bartelds. ”Daarbij zullen we ons mede baseren op de uitkomsten van de integrale zorgvisie zoals die door de Nationaal Coördinator Groningen momenteel wordt uitgewerkt. Die uitkomsten verwachten we in het derde kwartaal van 2018. Daarna bekijken we wat er met het pand gaat gebeuren.”

Henk Gernaat, voorzitter van de Stichting Zonder Zorgen Wonen, is blij dat er nu duidelijkheid is, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld. ”Het is een relatief jong gebouw. Dan is het toch wel een stukje kapitaalvernietiging. Een nieuw gebouw betekent bovendien dat het langer zal duren voordat één en ander is gerealiseerd. En we zijn al twee jaar bezig.” Het positieve aan de uitkomsten van het onderzoek is, vindt Gernaat, dat er wel een markt is. ”Onze visie op zorg voor Slochteren is niet veranderd; samen met Woon­zorg Nederland, de gemeente en het dorp willen we positief naar de toekomst kijken.

Woonzorg Nederland wil nieuw bouwen en dus is er toekomst voor de ouderenzorg in Slochteren. Toekomstbestendigheid is één van onze doelstellingen en daarom is de eindconclusie toch positief.” Wethouder Jan Jakob Boersma betreurt het eveneens dat het concept van Zonder Zorgen Wonen voor het huidige pand geen haalbare kaart blijkt. ”We onderstrepen het belang van een plek voor onze inwoners om ’beschut en verzorgd’ te kunnen wonen, met zorg dichtbij en ruimte voor activiteiten die de leefbaarheid voor de omwonenden en het dorp vergroten.

We zullen ons dan ook hard maken voor een nieuwe invulling. Dit kan alleen succesvol zijn als bestaande partijen, zorgaanbieders en betrokken inwoners door middel van een coalitie-aanpak zich hieraan verbinden. Er liggen veel kansen om dit te kunnen realiseren. Woonzorg Nederland en de gemeente pakken dit proces op en komen binnenkort met meer informatie naar buiten.” Hierop vooruitlopend start Midden-Groningen binnenkort met een project Welzijn op Recept, waarbij verbindingen worden gelegd tussen individuen met een hulpvraag naar een activiteit of een ander individu. ”Daarmee leggen we een basis voor nog meer dorpskracht. Dat is nodig om een nieuwe invulling toekomstbestendig te maken en zorg­aanbieders te interesseren voor deze locatie.”

De tijdelijke bewoners van ’t Olderloug, die via leegstandsbeheerder Carex één of meerdere units huren, kunnen voorlopig in het pand blijven. Ook de ouderensoos, die twee dagdelen per week gebruikt maakt van de recreatiezaal, kan haar activiteiten in ’t Olderloug voorlopig voortzetten.