Tot 1 juli van dit jaar mag er maximaal 16,5 miljard kuub gas uit het Groningen Gasveld worden gewonnen. Dat maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken maandagmiddag bekend tijdens een persconferentie over de veiligheid en leefbaarheid van Groningen. In de zomer wordt, na nieuw onderzoek, beslist of de gaskraan nog verder dicht moet of dat het eerder genomen besluit overeind blijft. Voor burgemeester Geert-Jan ten Brink is dat laatste geen optie. “Anders neem je de Groningers totaal niet serieus.”

Omdat de onrust in onze provincie maar bleef aanhouden en de druk op het kabinet om de gaskraan verder dicht te draaien groter en groter werd, heeft minister Kamp nu tot de tijdelijke maatregel besloten. In december maakte Kamp nog bekend dat er in dit jaar maximaal 39,4 miljard kuub gas mag worden gewonnen in het Groningen Gasveld in plaats van de eerder afgesproken 42,5 miljard kuub. In juli wordt bekeken of die 39,4 miljard kuub nog haalbaar is of dat de prognose verder moet worden teruggeschroefd. Dat hangt af van het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen. Die doet momenteel nieuw onderzoek naar de gevolgen van gaswinning. “De vraag is of het veiliger is om een stabiel hoger niveau te hebben of een lager fluctuerend niveau,” aldus Kamp. De minister wil voor 1 januari 2016 een definitief besluit nemen. Hij zegt te willen onderzoeken of het mogelijk is terug te gaan naar een jaarlijkse productie van 30 miljard kuub. Volgens hem is 35 miljard nodig voor leveringszekerheid bij koude winters, maar voor warmere jaren is minder gas nodig. In een eerste reactie zei burgemeester Geert-Jan ten Brink dat hij zich niet kan voorstellen dat de productie na de zomer weer wordt opgeschroefd. “Wat mij betreft is het nu genomen besluit een onomkeerbaar proces. Ik vind het ondenkbaar dat we boven die 35 miljard kuub uit komen.” Ten Brink maakt zich al langere tijd sterk voor het verder terugdraaien van de gaskraan. “Voor mij is het een eerste vereiste dat veilig wonen voor onze inwoners voorop staat.”

minister Kamp maakte tijdens zijn persconferentie ook een extra pakket aan maatregelen bekend. Woningen in Groningen worden voortaan ‘aardbevingsbestendig’ gebouwd. Bewoners krijgen een vergoeding voor de kosten die ze daarvoor moeten maken. Er komt een regeling ‘waardedaling’ voor eventuele compensatie bij verkoop en een nieuw fonds voor huizenbezitters met achterstallig onderhoud. Ook worden dit jaar 11.000 woningen gecontroleerd om te kijken of ze versterkt moeten worden. Daarnaast wordt vijftig miljoen beschikbaar gemaakt voor het versterken van publieke gebouwen, bovenop de 1,2 miljard die al beschikbaar was gesteld voor het versterken van de infrastructuur en regionale economie. Er komt een nieuwe overheidsdienst, de Nationaal Coördinator Groningen, die het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in onze regio in goede banen moet leiden. Verschillende ministeries, gemeenten en de provincie dragen bij aan de dienst, die wordt opgericht voor minstens vijf jaar. Ook inwoners uit de gemeenten Hoo­gezand-Sappemeer en Menter­wolde kunnen voortaan aanspraak maken op een regeling om de waarde van huizen met schade te vermeerderen.

Burgemeester Geert-Jan ten Brink reageerde terughoudend op het pakket aan extra maatregelen: “Ik steun het aanvullend akkoord, maar voorlopig zijn het meer woorden dan daden.” Op de gemeentelijke website plaatste Ten Brink nog dezelfde avond een persoonlijke brief aan de inwoners van Slochteren. Hierin zegt hij: “Om te komen tot daadwerkelijk herstel van vertrouwen is er meer nodig dan een aanvullend akkoord. Naar het oordeel van de burgemeesters zijn de maatregelen alleen maar effectief, indien ze hand in hand gaan met verdere betekenisvolle verlaging van de productie. Alleen dan blijven we weg bij het beeld van dweilen met de kraan open en ontstaat draagvlak voor de ingrijpende versterkingsmaatregelen en ruimte om te bouwen aan herstel van vertrouwen.” Donderdag debatteert de Tweede Kamer verder over het gaswinningsbesluit.