In afwachting van een nieuwe invulling staat ’t Olderloug in Slochteren al weer enige tijd leeg. Eigenaar Woonzorg Nederland heeft Carex Groningen, een bekende leegstandsbeheerder die voor veel gemeenten en corporaties in de provincie, gevraagd ’t Olderloug tijdelijk in beheer te nemen.

Hiermee krijgt het gebouw een zinvolle invulling die de leefbaarheid ten goede komt. Carex brengt al 25 jaar de vraag naar betaalbaar onderdak en tijdelijk beschikbare woon- of werkruimte bij elkaar. Er wordt gestreefd naar een invulling die past bij het gebouw en de buurt. Naast tijdelijke bewoning biedt Carex in ’t Olderloug straks ook ruimte voor buurtinitiatieven waar geen (betaalbare) plek voor is.

Naar verwachting zullen begin juli de eerste gebruikers hun intrek nemen in het gebouw. Ondertussen gaat de zoektocht naar een structurele toekomstbestendige invulling onverminderd door. Woonzorg Nederland is hierover ook in gesprek met een partij. De tijdens de informatieavond aangedragen ideeën vormen een goede basis. Hierover zal te zijner tijd door Woonzorg worden gecommuniceerd.