Afgelopen week maakten het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten bekend dat het alternatief X1, aangedragen door de werkgroep N33 Tjuchem, de definitieve keuze wordt voor de verdubbeling N33 Midden. De bewoners worden ook betrokken in het vervolgtraject. ”Nu moeten we zorgen dat de geluidshinder tot een minimum wordt beperkt,” aldus woordvoerder Siert van der Laan, namens de werkgroep.

Variant X1 scoort volgens het bestuurlijk duo het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Daarnaast biedt dit alternatief volgens de projectorganisatie de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. De in februari en maart gehouden consultatieronde heeft naast enkele bezwaren vooral veel positieve reacties gebracht. Dit heeft het bestuurlijk duo gesterkt in de overtuiging dat X1 een breed gesteunde keuze is.

Van der Laan: ”Tracé C was desastreus geweest voor ons dorp. Dan was de weg vlak langs Tjuchem gekomen. We zijn daarom erg blij met deze uitkomst, maar realiseren ons ook dat er altijd mensen zijn voor wie de keuze slecht uitvalt.

In ieder geval weten alle betrokkenen nu waar ze aan toe zijn, zodat men weer vooruit kan kijken.” De werkgroep uit Tjuchem is enthousiast over de samenwerking met de projectorganisatie. ”De verdubbeling van de N33 is essentieel voor de economische ontwikkeling van het Eems­deltagebied en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Schildmeergebied.

In directe zin heeft Tjuchem niets aan een verdubbelde N33, maar we liften wel mee met de economische ontplooiing van de regio als gevolg daarvan. En omdat er toch geen ontkomen aan was, kan je er maar beter positief instaan en meedenken over de beste oplossingen. Het projectteam heeft ons doorlopend betrokken in de voortgang en onze aanbevelingen serieus genomen. We hebben daarbij niet alleen naar ons zelf gekeken, maar constructief naar de beste oplossingen gezocht voor het hele gebied.”

Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. Ook in dit vervolgtraject worden de burgers betrokken. ”Er zijn nog best veel zorgpunten, vooral over de geluidshinder van de verdubbelde weg, die ook nog eens dichterbij ons dorp komt te liggen dan het oorspronkelijke tracé,” zegt Van der Laan.

”Aanvankelijk pleitten we voor een aquaduct, maar die bleek niet haalbaar. Omdat de weg hoger ligt dan het dorp wordt het geluid meer gedragen. We moeten dus goed kijken naar oplossingen die de overlast tot een minimum beperken.” Aangezien een deel van het Huisweersterbos wordt gekapt, is herplanting aan de noordzijde van het Afwateringskanaal wellicht een oplossing tegen de ge­luidshinder.

”Die mogelijkheid moet zeker worden onderzocht,” vindt Van der Laan. De verdubbeling biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor de realisatie van een fietspad tussen de Laskwerderweg en Holeweg. ”Een fietspad tussen Tjuchem en Appingedam is een langgekoesterde wens van de Tjuchsters; die wordt nu mogelijk door de aanleg van het X1-tracé. Door de fietsverbinding ontstaat er een nieuw knooppunt waarvan de gehele regio profiteert.

”De OTB fase wordt medio 2019 afgerond. Daarna volgt een inspraakronde en kan er gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase. In de volgende planfase wordt het Voorkeursalternatief op grond van de Tracéwet uitgewerkt. De projectorganisatie N33 Midden vindt input uit de omgeving hiervoor belangrijk. Daarom organiseert zij onder meer op maandag 29 oktober een bewonersavond in zalencentrum Rehoboth in Siddeburen. De verwachting is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling uiterlijk 2024 gereed is.