De inwoners van Tjuchem zijn ongerust. Uit het ’Plan van Aanpak Mijnraadadvies’ van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) blijkt namelijk dat van veel woningen niet duidelijk is of ze veilig genoeg zijn in het geval van een zware aardbeving. De tijdelijke NCG, Herman Sietsma, kwam maandagavond naar Siddeburen om een toelichting te geven aan de Tjuchsters. Ook de inwoners van Steendam en Siddeburen werden bijgepraat.

”Half november werd Meedhuizen opgeschrikt door het bericht dat van bijna alle huizen daar onzeker is of ze voldoende veilig zijn in geval van een zware beving. Aangezien Meedhuizen tot dan toe buiten het versterkingsprogramma viel, kwam dat nieuws als een grote verrassing,” zegt Mariska Goeree, namens de Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem.

”Wij vroegen ons onmiddelijk af: wat heeft dit voor óns dorp te betekenen?” Dat werd volgens haar een week later iets duidelijker toen de NCG het ’Plan van Aanpak Mijnraadadvies’ presenteerde. ”We zijn erg geschrokken, want uit dit document kunnen wij niet anders dan concluderen dat Tjuchem, na Luddeweer, het hoogste percentage woningen met een verhoogd risico telt.

Meer nog dan Overschild.” De uitkomst verbaast haar des te meer, omdat er vanuit het versterkingsprogramma tot nu toe nauwelijks aandacht is geweest voor Tjuchem. ”We verwachtten dat het besluit van de minister om de gaskraan versneld dicht te draaien zou leiden tot een kleinere versterkingsopgave.

Pas nu begrijpen we dat dit voor ons gebied niet geldt.” Tijdens de informatiebijeenkomst in Meedhuizen is volgens Goeree uitgelegd dat dit te maken heeft met het sluiten van de gasputten rondom Loppersum, waardoor in deze regio in verhouding juist meer gas wordt opgepompt. ”Daarnaast hebben we te maken met een nadelige ondergrond die de trillingen versterkt.”

In het plan staat te lezen dat in Tjuchem 102 woningen worden onderzocht om te bepalen of ze veilig genoeg zijn. ”Van 42 woningen is al vrijwel zeker dat ze versterkt moeten worden; die hebben het stempel ’verhoogd risico’ gekregen.

Het Plan van Aanpak is onduidelijk over de vraag hoe ingrijpend de versterkingsmaatregelen zullen zijn. Om welke woningen het gaat is evenmin bekend, of beter gezegd, dat is nog niet openbaar. We hebben er bij de gemeente op aangedrongen om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.”

De gemeente Midden-Groningen en de NCG informeerden de goed gevulde zaal in twee sessies over wat de versterkingaanpak precies gaat inhouden, maar nog niet of individuele huizen wel of niet beoordeeld dan wel versterkt moeten worden.

”Nu het plan klaar is, gaan we, in samenwerking met de NCG, zo snel mogelijk aan de slag met het vervolgtraject,” zei projectmanager Jasper Vos namens de gemeente Midden-Groningen tijdens de informatiebijeenkomst in Zalencentrum Rehoboth. Hij nam de honneurs waar van wethouder Anja Woortman, die vanwege griep afwezig was. Vos: ”Een verhoogd risico betekent nog niet dat een gebouw ook daadwerkelijk versterkt moet worden.

Die 42 woningen zijn voorlopig alleen de uitkomsten van een modelmatige studie. Voordat de eigenaren te horen krijgen of hun woning in deze categorie valt, willen we eerst goed uitzoeken of het wel klopt. Anders creëer je wellicht onnodig onrust. Versterken kan voor ieder huis iets anders inhouden. We bekijken het per woning of gebouw.” De gemeente hoopt eind januari 2019 de eigenaren van een woning met een verhoogd risico te informeren.

Het bestuur van de Vereniging voor School- en Dorpsbelangen Tjuchem maakt zich niet alleen zorgen om de gevolgen voor individuele inwoners. Goeree: ” We houden ons ook bezig met de vraag wat dit voor ons dorp in het geheel betekent.

Onlangs is de Structuurvisie Overschild gepresenteerd, waarin beschreven wordt hoe Overschild wil omgaan met de versterkingsopgave en hoe de inwoners willen dat hun dorp er over tien jaar uitziet. Op dit moment is de werkgroep Tjuchem hard aan het werk om onze eigen dorpsvisie verder uit te werken tot een Structuurvisie Tjuchem.

Ook wij wensen zelf de regie te voeren over onze toekomst.. We rekenen erop dat de gemeente dit zal toejuichen en ons daarbij zal ondersteunen.”