Bij de EHBO afdeling Kolham zijn twee jubilarissen in het zonnetje gezet. De heren Bodenstaff en Hartman zijn onderscheiden met de C.B. Tilanus Jr. onderscheiding. Districtsvoorzitter van de EHBO afdeling Groningen, de heer Kuil, heeft de twee mannen de onderscheiding opgespeld. C.B. Tilanus Jr. was in 1893 de eerste landelijke voorzitter van de EHBO, dat vanaf 1958 ’koninklijk’ is geworden.

De heer Hartman kreeg de zilveren onderscheiding uitgereikt voor zijn verdiensten tijdens de 40 jaar die hij aan de EHBO is verbonden. Deze zilveren onderscheiding kreeg de heer Bodenstaff in 2004 al. Hij heeft nu de gouden onderscheiding gekregen. Hij bekleedt diverse bestuursfuncties en is lotus.

Een lotus is iemand die ongevalslachtoffers natuurgetrouw uitbeeldt tijdens oefeningen. De heren waren diep onder de indruk. Naast de onderscheiding gingen de heren met een bos bloemen naar huis. EHBO-Kolham is er trots op deze twee heren in hun midden te hebben. Bij EHBO-Kolham kunt u binnenkort weer lessen volgen. Als u ook iets wilt betekenen voor anderen en EHBO-er wilt worden dan kunt u contact opnemen met de heer Maatjes, tel. (0598) 432692. Op de foto v.l.n.r. de heren Hartman, Kuil en Bodenstaff.