Op de begraafplaats in Kolham is sinds kort een urnenveld aangelegd. Gezien de toename van crematies en de vraag om een urn op de begraafplaats te kunnen plaatsen zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Na overleg met ”de Kei gedenkstenen” uit Kolham is besloten een speciaal vak aan te leggen, waarin men een urn kan laten plaatsen in een keldertje en hierop een gedenksteentje kan plaatsen.

Er is voorlopig plaats voor 10 monumentjes, waaronder maximaal 3 urnen geplaatst kunnen worden. Er liggen inmiddels enkele monumentjes die dienen als voorbeeld. Voor inlichtingen kan men terecht bij de beheerder, de heer Terpstra, tel. (06) 51206388.