De inmiddels traditionele D66-Valentijnstaart is dit jaar uitgereikt aan de Dorpsvereniging en de Coöperatie Steendam. De uitreiking vond afgelopen zaterdagavond plaats voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging. De afgelopen jaren zijn in Steendam verschillende initiatieven ontwikkeld. De aanleg van het glasvezelnetwerk is daarvan het meest aansprekend voorbeeld.

Het Podium Café is door het dorp aangekocht en krijgt een Duurzaam Dak. In het Steendamster bos is een Kabouterpad aangelegd. Er is een begin gemaakt met de verbetering van de Damsterweg, met als start de aanpak van het centrum rond de brug over het Afwateringskanaal. De Coöperatie gaat aan de slag met Duurzame Energie. Daarbij wordt gedacht aan kleinschalige windmolens, zonne-energie en warmtepompen. Allemaal initiatieven die D66 van harte ondersteunt en daarmee vindt D66 de Valentijnstaart meer dan verdiend.