Vorige week dinsdagmiddag werd in ‘t Olderloug een informatiebijeenkomst over wonen met zorg gehouden voor inwoners van Slochteren, Schildwolde en Froombosch. Tevens was het dinsdagavond, voor wie ‘s middags niet kon, mogelijk om geïnformeerd te worden in Gasterij De Driesprong.

De uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten was afkomstig van de onlangs opgerichte dorpscoöperatie ‘Het Lint verbindt’, voor inwoners van Froombosch, Slochteren en Schildwolde. Deze dorpscoöperatie heeft als doel dat iedere inwoner zolang mogelijk in het dorp kan blijven wonen, ook met een zorgvraag.

Na het sluiten ‘t Olderloug als zorghuis is het namelijk niet meer vanzelfsprekend dat inwoners van de genoemde dorpen ook op hun oude dag nog in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat de bezorgdheid leeft blijkt wel uit de massale opkomst van zo’n 80, grotendeels oudere, belangstellenden voor de bijeenkomst in het voormalige verzorgingstehuis. Namens ‘Het Lint verbindt’ waren het Gert Knook en Lieuwe Boonstra die het woord namen.

Hoe de toekomst eruit gaat zien is nog in nevelen gehuld, de intentie is absoluut aanwezig om weer een centrale plek te krijgen voor ouderen met zorgvraag in Slochteren en omgeving. Over het sluiten van ‘t Olderloug is veel gezegd en geschreven, maar de blik moet op de toekomst. Bovendien is Slochteren geen uitzondering, de coöperatie is bijvoorbeeld al op bezoek geweest in Grijpskerk en Loppersum waar een vergelijkbare situatie zich voor had gedaan.

Samen met de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, KAW architecten en adviseurs en Woonzorg Nederland zal er gekeken worden naar de beste oplossing voor ouderen met een zorgvraag in de omgeving van Slochteren. Of dit gaat resulteren in nieuwbouw of verbouw is dan ook nog niet duidelijk. Vanuit het aanwezige publiek kwamen uiteraard de nodige vragen.

Zo werd de cryptische vraag: Hoe groot is kleinschaligheid? gesteld. Marit Boersma, aanwezig namens Woonzorg Nederland, gaf aan dat het zal gaan om zo’n 30 tot 40 woningen. Woningen die onder de noemer ‘sociale huurwoningen’ vallen, want er is geen sprake van de mogelijkheid te kopen. Vanuit de NNCZ gaf Ron Norder nog de toevoeging dat er bij de plannen gekeken wordt vanuit een woongedachte, waar alle zorgaanvragen uitgevoerd kunnen worden.

Hier­bij valt te denken aan de aanwezigheid van tilliften en andere voorzieningen om verpleegtechnisch handelen mogelijk te maken. Op de vraag of er altijd zorg aanwezig is of dat er zorg van buitenaf ingekocht moet worden kon men aangeven dat er 24-uurs zorg aanwezig zal zijn. Het oude beeld van een verzorgingstehuis moet echter wel vergeten worden.

In principe huurt men een woning, wat voor zorg afgenomen wordt bepaalt men zelf. Zwaardere zorg, waarbij men in een verpleeghuis opgenomen dient te worden, zou volgens Norder ook in de eigen omgeving moeten kunnen, het is de intentie om ook dit te realiseren.

Namens de provincie kwam gedeputeerde Eelco Eikenaar een startpremie van 18.000 euro aanbieden aan Anne Ger Koning van de Dorpsvereniging Slochteren. Dit geld is bedoeld om een kwartiermaker aan te stellen die de komende tijd moet ondersteunen bij het opzetten van de dorpscoöperatie. De betrokken organisaties zullen de komende periode een aantal scenario’s uitwerken en zodra er nieuws is, dit zo snel mogelijk delen.