Veldinspectie Landbouwvereniging Eendracht

Laatste nieuws

Landbouwvereniging Eendracht te Scharmer-Woudbloem heeft, onder leiding van gewasbeschermingsdeskundige dhr. Frits Weites, een veldinspectie gehouden. Dhr. Weites is werkzaam bij WPA-Robertus in Winschoten, zij kunnen een breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen leveren van nagenoeg alle fabrikanten. Hierdoor kan altijd het beste middel worden ingezet. Dit is gunstig voor milieu en portemonnee. Het voorjaar is iets later dan normaal, maar door het vroege voorjaar van 2014 wordt het nu als zeer laat ervaren. In het veld werden diverse percelen bezocht en uitvoerig gekeken naar aanwezige onkruiden. In verschillende gewassen komt aardappelopslag voor. In granen is een combinatie van Primstar en Starane een goede mogelijkheid. In maïs kan met de juiste mix van chemische middelen aardappelopslag goed bestreden worden. Calaris en Callisto is een sterke combinatie om aardappelopslag in maïs te bestrijden. Begin vroeg, aldus dhr. Weites, er is met minder middel beter resultaat te behalen en het gewas lijdt minder. In maïs is een cocktail van de middelen Calaris, Kart, Milagro, en Frontier zeer breed werkend, voor bestrijding van kamille kan het middel Peak worden toegevoegd. Dit is een duur middel maar een dosering van 20 gram per ha. is vaak al voldoende. Kamille kan in maïs veel schade aanbrengen. Ritnaalden komen ondanks het gebruik van Sonido ontsmet zaaizaad voor. Op veenachtige grond met voorgewas gras werd ook emeltenschade aangetroffen. Veel percelen maïs hebben hagelschade. WPA-Robertus heeft de afgelopen periode verschillende maïsdemovelden aangelegd. Voor onkruidbestrijding in grasland kan gebruik worden gemaakt van een mengsel van Primstar, MCPA en Sterane. Dit mengsel is zeer breed werkend op bijna alle onkruiden en bestrijdt ook aardappelopslag in nieuw ingezaaid grasland. Het spuitgeld in grasland is snel terugverdiend. Wees alert op de risico’s van phytophthora. De uitgangssituatie voor het phytophthoraseizoen is slecht. Als gevolg van het uitblijven van een strenge winter kan de schimmelziekte makkelijk en snel toeslaan. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren de komende maanden op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Houd u aan de voorschriften, gebruik het juiste middel met de juiste dosering. Bestrijdt wat er staat en niet wat er niet is. Laat u zo nodig voorlichten en begeleiden. Terug van de veldinspectie werden in Café Scharmer nog wat vragen en tips besproken. Voorzitter Van ‘t Westende bedankte dhr. Weites en bood hem een attentie aan.

Latest Posts

Aanbevolen