Op de kerstborrel voor de inwoners van Meerstad in Samenwerkingsschool Meeroevers werd op woensdag 14 december het ’Verkeersveiligheidslabel’ uitgereikt aan de Verkeerswerkgroep Meerstad.

Die is in nauwe samenwerking met Bureau Meerstad gekomen tot een verkeersveilige wijk. ”Als verkeerswerkgroep doen we daarnaast een beroep op het verkeersgedrag van de eigen inwoners,” aldus Marieke Creemer, namens de Verkeerswerkgroep Meerstad. Reden genoeg voor Veilig Verkeer Nederland om hen het buurtlabel uit te reiken. Wethouder Anja Woortman prees de grote betrokkenheid van de inwoners bij hun dorp. Op de foto van links naar rechts: Sarana Kremer met dochter Diede, Gerard Vroom, Marieke Creemer, Anneke Paapst (allen Verkeerswerkgroep Meerstad), wethouders Anja Woortman (Slochteren, Roeland van der Schaaf (Groningen) en Roel van der Molen (Bestuursvoorzitter Veilig Verkeer Nederland, district Groningen).