Verstevigingsprogramma Edsersheerd in Slochteren eindelijk van start

Laatste nieuws

Het lag oorspronkelijk in de bedoeling dat het aardbevingsbestendig maken van de Edsersheerd aan de Stichtinglaan in Slochteren vorig jaar in de zomer zou starten. Veranderde regelgeving, COVID-19 en diverse andere oorzaken hebben ervoor gezorgd dat een en ander met meer dan een jaar is vertraagd. Het ligt nu in de bedoeling dat de werkzaamheden direct na de bouwvakvakantie zullen beginnen, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

In de Edsersheerd worden mannen opgevangen die hulp nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen. Van de 23 beschikbare kamers zijn er i.v.m. het verstevigingsprogramma gemiddeld 18 kamers in gebruik. Het verstevigingsprogramma heeft voor de bewoners wel grote gevolgen, want zij zullen voor kortere of lange- re tijd hun eigen kamer moeten verlaten en voor hen is dit een grote en spannende gebeurtenis.

Gelukkig voor Edsersheerd en haar bewoners heeft gemeente Midden-Groningen het leegstaande schoolgebouw van CBS “De Wegwijzer” via CareX Nederland beschikbaar gesteld zolang het verstevigingsprogramma loopt tegen een maatschappelijke huur. Communicatiemedewerker Stevina Stoter daarover: ”Daar zijn we heel blij mee, we moesten wel de school zelf aanpassen voor de tijdelijke bewoners om ook aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen (b.v. de brandmeldinstallatie en douches realiseren), maar met ons team van de Edsersheerd is dat prima gelukt.

De vijf meest zelfstandige bewoners worden straks in het schoolgebouw ondergebracht en komen daar onder toezicht van ons. Een aantal andere bewoners verhuist naar de Partyschuur en de overige bewoners rouleren binnen het hoofdgebouw. Zo kunnen we de continuïteit voor de bewoners waarborgen en dat was voor ons erg belangrijk voordat het verstevigingsprogramma zou worden gestart.”

Versteviging gebouwen

Het versterken van het woongedeelte van Edsersheerd zal naar alle waarschijnlijkheid zo’n 9-12 maanden in beslag nemen en wordt in 4 fases uitgevoerd. Er wordt begonnen met het voorhuis (kantoor), daarna in 2 fases het woongedeelte van de bewoners en tenslotte de zijgevels.

Ten opzichte van de eerste verstevigingsplannen is het verstevigingsprogramma versoberd in overeenstemming met de huidige verstevigingsproblematiek. Hoewel er geen sprake is van achterstallig onderhoud biedt de versterking ook koppelkansen zoals het tegelijk doorvoeren van de modernisering van een aantal kamers van bewoners.

Partyschuur

In aanloop naar de versteviging van de gebouwen had de Edsersheerd de Partyschuur sinds vorig jaar februari al buiten gebruik gesteld voor het houden van vergaderingen, feestjes en andere activiteiten zoals het project ’Samen eten’. Met oog op de benodigde tijdelijke huisvesting tijdens de fasering zijn er in de Partyschuur meerdere kamers gerealiseerd.

Goed contact omwonenden

Een goed contact met de omwonenden stond bij zowel de directie en het team van Edsersheerd als de bewoners hoog in het vaandel bij alle plannen rondom de versteviging en zeker nu het schoolgebouw aan de Hoofdweg ook in gebruik is genomen. De omwonenden hebben de gelegenheid (gehad) om ideeën en mogelijke zorgen (anoniem) bij Edsersheerd te deponeren, waar Edsersheerd zo mogelijk rekening mee houdt.

Inmiddels heeft Edsersheerd in de aula van de school een informatieavond georganiseerd, alsmede twee keer een barbecue voor de omwonenden, waarbij ook een groot aantal bewoners van Edsersheerd aanwezig waren. Getracht wordt om in de komende tijd meerdere gezamenlijke activiteiten in de school te organiseren.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30
1500+ abonnees