De provincie Groningen zet zich samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties in voor het behoud van het Groninger erfgoed en landschap en de kwaliteit hiervan. Hiervoor bestaat het programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL). Jaarlijks worden aan de hand van concrete projecten opdrachten verstrekt. Het bepalen van welke partijen een opdracht krijgen verloopt via zogenaamde pitchrondes.

Voedselpark Slochteren had aangegeven graag mee te willen doen. Een uitgebreide beschrijving van het plan is enige tijd terug naar de provincie verstuurd. Uit de ontvangen plannen heeft de provincie een voorselectie gemaakt. Voedselpark Slochteren mocht pitchen, samen met drie andere projecten, over het thema landschap in relatie tot biodiversiteit.

Vervolgens moest worden nagedacht hoe het Voedselpark Slochteren met betrekking tot dit thema zo goed mogelijk gepresenteerd kon worden. Woensdag 10 april was het zover en vonden in het provinciehuis de pitchrondes plaats. Er waren vier rondes en uit elke ronde werd één project gekozen. Een jury onder leiding van gedeputeerde Fleur Gräper beoordeelde, naast het publiek, de verschillende projecten. Noortje Isphording deed de pitch voor het Voedselpark Slochteren.

Nadat alle projecten zich hadden gepresenteerd kwam de jury met de beoordeling. De blijdschap van de initiatiefnemers van het Voedselpark was groot toen ze hoorden dat Voedselpark Slochteren was uitgekozen. De jury had veel waardering voor de wijze waarop er op de natuurlijke moestuin en het voedselbosgedeelte gewerkt wordt aan het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Daarnaast zorgt de grote diversiteit aan eetbare plantensoorten voor een toename van de biodiversiteit. Ook het feit dat het park wordt opgezet met vrijwilligers, leerlingen van basisscholen en AOC Terra sprak erg aan.

Het is een park voor en door inwoners van Slochteren en omgeving. Het Voedselpark Slochteren komt op een terrein van Staatsbosbeheer aan de Stichtinglaan in Slochteren, vlakbij het natuurgebied De Baggerputten.

Het is de bedoeling dat het project per fase wordt uitgevoerd. De provincie bepaalt, in samenspraak met de initiatiefnemers, waaraan de 25.000 euro mag worden besteed. Binnenkort is hier overleg over.