Na de zomer start Staatsbosbeheer met de renovatie van het monumentale pand aan het Erfgoedplein. De eerste stap daarin is het opzetten van de projectorganisatie en het project aanbesteden. De planning is dat Staatsbosbeheer eind 2018 het pand gaat betrekken. De herbestemming en nieuwe functie van het pand draagt bij aan de leefbaarheid in het gebied en past in de ambities van de gemeente.

Het Erfgoedplein en het havengebied vormen het hart van het centrumgebied Slochteren. De basis voor de ontwikkeling van het centrumgebied is het ’Masterplan centrumgebied Slochteren’, vastgesteld door de raad in 2011. Met dit masterplan wil de gemeente Slochteren het centrum van Slochteren ontwikkelen tot een echt dorpshart. Het Erfgoedplein, de follies en overkluizing zijn inmiddels gereed en het streven is het havengebied eind 2017 aan te pakken. Staatsbosbeheer sluit hierop aan met de restauratie, verbouw en aanpassing van het pand gelegen op het Erfgoedplein.

Staatsbosbeheer heeft ambitieuze plannen met het monumentale pand. Het wordt niet alleen de werkplek voor de Staatsbosbeheer­medewerkers van beheereenheid Duurswold & Oldambt, maar ook een ontmoetingsplek en de plek van waaruit samengewerkt wordt met bewoners en ondernemers en waar excursies voor scholen starten. En uiteraard samenwerking met stichting het Houtstek waar men bezig is met de ontwikkeling van een dorpshuis. Met de restauratie en verbouwing krijgt het pand een duurzame herbestemming.

Staatsbosbeheer heeft het rijksmonument in 2014 gekocht. Het pand is nu in zeer slechte staat. Rieks van der Wal, hoofd Staatsbosbeheer Groningen: ”We gaan het project innovatief aanbesteden. Want behoud van monumenten in deze omgeving is een complexe materie waarbij veel partijen betrokken zijn om te zorgen voor zowel het behoud van de monumentale waarde als het verzorgen van de veiligheid van het gebouw. Binnen kaders willen we een concept uitdenken en dat verder uitwerken in samenwerking met o.a. gemeente Slochteren, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Hanzehogeschool. De kennis die op deze wijze wordt opgedaan, delen we met instanties die er doende mee zijn zoals de Nationaal Coördinator Groningen Hanzehogeschool.”

De restauratie van het pand wordt deels gefinancierd door Staats­bosbeheer zelf met aanvullende fondsen uit leefbaarheid, herbestemming en versterking.