In het ‘Schattersbos’, gelegen tussen de Schildwolderdijk, de Holterij en de Jeldingaheerd in Schildwolde, worden een wandel- en een fietspad aangelegd. Beide paden worden gerealiseerd in het kader van het Programma Leefbaarheid van de Dialoogtafel. Daarvoor is een subsidie toegezegd, maar het is ook de bedoeling dat de dorpsbewoners een bijdrage leveren aan de realisatie. Op zaterdag 14 maart, nog net voor de start van het broedseizoen, zijn de voorbereidingen gestart. Ongeveer tien dorpsbewoners hebben de handen uit de mouwen gestoken en een flink aantal bomen gerooid.