Op zaterdag 19 mei a.s. bestaat speeltuin ”de Bokkesprong” in Siddeburen precies 25 jaar. De speeltuin is in het bezit van de Vereniging Dorpsbelangen ”Siddeburen Vooruit” en het bestuur van deze vereniging laat dit jubileum zeker niet ongemerkt voorbijgaan.

De speeltuin is in de afgelopen 25 jaar een plek geweest waar vele Sibboersters in hun jeugdleven zich hebben vermaakt met de diverse speeltuinvoorzieningen inclusief een kabelbaan en fietscrossbaan. Maar ook toeristen in het zomerseizoen van het Schild­meergebied en dagjesmensen weten de speeltuin te waarderen. Het bestuur van dorpsbelangen heeft voor zaterdag 19 mei voor de jeugd een grote stormbaan geregeld die op het grasveld wordt geplaatst in de speeltuin. Daarnaast staat er een kraampje waar kinderen en belangstellenden die dag gratis een broodje knakworst, chips en ranja kunnen krijgen. Vanaf 11.00 tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom.

Alle speelvoorzieningen in ”de Bokkesprong” zijn eigendom van de vereniging dorpsbelangen en deze is verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Alle speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en er wordt een logboek bijgehouden van dit onderhoud. In een cyclus van ongeveer drie jaar moet er groot onderhoud aan de speeltuin worden gedaan in de vorm van zand aanvullen daar waar nodig, kantjes afsteken, met hoge druk de speelvoorzieningen schoon spuiten en daar waar nodig verven.

Voor dit groot onderhoud doet het bestuur altijd een beroep op vrijwilligers om met elkaar de speeltuin weer in een veilige en nette staat te brengen. De laatste decennia gaat dit echter steeds moeizamer en is het bestuur met slechts een paar vrijwilligers een hele dag aan het werk om deze werkzaamheden uit te voeren. Omdat het huidige bestuur ook te maken heeft met een afname van het aantal bestuursleden en de hoge ge­middelde leeftijd met de daarbij behorende beperkingen is het voor het huidige bestuur ondoenlijk om dit nog zelf te kunnen doen.

Ondanks een oproep via de sociale media zijn er nog geen vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor zaterdag 12 mei a.s. voor het grote onderhoud. Voor het huidige bestuur is dit een reden om de rode vlag te hijsen en hierbij nogmaals een dringende oproep te doen, aan met name de ouders van de kinderen die regelmatig gebruik maken van de speeltuin, om zich aan te melden voor deze dag. Als er veel vrijwilligers meehelpen is de klus makkelijk om 13.00 uur klaar, als er om 09.00 uur begonnen wordt met de werkzaamheden.

De vereniging zorgt voor de materialen en een natje en een droogje. Mochten er zich, ondanks deze dringende oproep, zich niet voldoende vrijwilligers melden om die dag een handje te helpen, dan ziet het bestur zich genoodzaakt om de speeltuinvoorzieningen te verwijderen en zou Siddeburen hiermee een bijzondere voorziening verliezen. Het bestuur hoopt dat het niet in een positie wordt gedwongen om deze beslissing te moeten nemen, want wat eenmaal weg is komt nooit weer terug.

Aanmelden als vrijwilliger kan via [email protected], via [email protected] of via de site www.dorpsbelangensiddeburen.nl (graag voor 10 mei a.s.).