De Vrouwen van Nu afdeling Slochteren hebben op donderdag 12 mei jl. de laatste afdelingsavond van het seizoen 2015/ 2016 gehouden. In totaal gaven 45 leden acte de presence. Na enkele mededelingen van huishoudelijke aard werd de avond verzorgd door de heer Jan Bos van het Drents archief. Alvorens dit geschiedde, verwelkomde Stieneke Haaijer twee vrijwilligers van de Stichting KiKa. De afdeling Slochteren van de Vrouwen van Nu heeft gedurende 1 jaar geld ingezameld voor een project in Kenia.

Door omstandigheden is dit project ter ziele gegaan en heeft het bestuur zich afgevraagd of het geld wel op de juiste plek terecht zou komen. Van het project Kenia werd afgezien en unaniem werd er gekozen om het geld beschikbaar te stellen aan de Stichting KiKa. Formeel is er een cheque overhandigd ten bedrage van 450 euro. Binnenkort zal dit bedrag door de penningmeester worden overgemaakt. Na de pauze was het de beurt aan de heer Bos. Middels een PowerPoint presentatie met zeer prachtige beelden van de Drentse havezathe’s en hun bewoners vertelde hij op boeiende wijze. Het was een fijne, gezellige en interessante avond.