Op dinsdag 6 november vierde de wandelgroep Slochteren alweer hun eenjarig bestaan. Onder enthousiaste begeleiding van beweegcoach Johan Molenaar wandelt deze groep, inmiddels bestaande uit zo’n 20 deelnemers, wekelijks op dinsdag van 13.00-14.00 uur vanuit Huisartsenpraktijk Fey & v/d Wal.

Regelmatig wordt een andere route gekozen. Aansluitend aan de wandeling van 5-7 km wordt gezamenlijk wat gedronken in ’t Olderloug. Deelname aan de wandeling is kosteloos door een subsidie van de gemeente. De wandelgroep is voor alle inwoners toegankelijk. Ook hebben een groot aantal deelnemers van de wandelgroep deelgenomen aan de 4 Mijl for you op zaterdag 13 oktober jl. in Groningen. Aanmelden kan via Johan Molenaar, tel. (06) 26975271.