De kinderen van SWS “De Meeroevers” hebben in de week van 14 t/m 18 september diverse verkeerslessen gekregen. De verkeerscommissie van de school deed dit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. De kinderen kregen onder andere een dode hoek training van ‘Veilig op weg’, waarbij ze in een demonstratievrachtwagen zelf konden ervaren wat het zicht van een chauffeur is. Ook werden er eigen verkeersborden ontworpen en kregen de kleuters een praktische verkeersles hoe ze veilig de straat over kunnen steken. Op woensdag was het parkeerterrein afgesloten voor het Mobiele Verkeersplein van Shell en VVN. De kinderen van de groepen 3 t/m 6 konden op het uitgezette parcours naar hartenlust verkeersregels en -situaties oefenen.