Werkzaamheden aan Slochterdiep liggen op koers

Laatste nieuws

De werkzaamheden aan en rond het Slochterdiep verlopen voorspoedig. De Borgsloot en de Slochterhaven zijn gebaggerd, en ook de aanpassingen aan de noordoever en de weg tussen de Slochtersluis en Lageland vorderen naar tevredenheid. In september start uitvoerder ARCADIS met de inrichting van het natuurgebied tussen de Scharmer Ae en de Slochter Ae bij Woudbloem.

De aanpak van het Slochterdiep werd noodzakelijk om het toekomstbestendig te maken voor de komende dertig jaar. Waterschap Hunze en aa’s heeft het ontwerp, de uitvoering en inrichting van het Slochterdiep uitbesteed aan het expertbedrijf ARCADIS, dat het werk grotendeels zelfstandig uitvoert. De werkzaamheden aan het Slochterdiep startten half april. Eind 2016 moeten visvriendelijke oevers zijn gerealiseerd ten gunste van de ecologische waterkwaliteit en de kades zijn verhoogd en versterkt voor de veiligheid tegen overstromen. Het Slochterdiep moest hoognodig gebaggerd worden om de vaarweg op diepte te krijgen en voldoende water aan- en af te kunnen voeren.

Het wegvak tussen de Slochtersluis en Lageland is nog afgesloten tot 1 november. Fietsers kunnen de wegwerkzaamheden wel passeren via het fietspad of een fietsstrook. De werkzaamheden zijn hier opgedeeld in twee fasen, omdat de NAM-locatie bereikbaar moet blijven. Inmiddels is dit project gevorderd tot fase 2: van de NAM-locatie tot aan de bebouwde kom van Lageland. Op het traject is de oude asfaltlaag verwijderd en het wegdek verbreed. Hiervoor is langs de bestaande weg een deel van de berm afgegraven en een nieuw deel wegfundering aangebracht. Voorlopig komt er alleen een asfalt-onderlaag op dit tracé. Omdat de grond in de kade en bij de nieuwe verbreding zich nog moet ’zetten’, wordt er gewacht met de afwerking. In het voorjaar van 2016 wordt de laatste deklaag asfalt aangelegd met de definitieve belijning. De weg wordt dan opnieuw tijdelijk afgesloten.

De baggerwerkzaamheden vorderen snel: de Borgsloot, de Slochterhaven en grote delen van het Slochterdiep zijn al gebaggerd. Ook de werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe natuurvriendelijke kades aan de zuidzijde zijn in volle gang. Er is in de afgelopen maanden ook zand aangebracht voor het nieuwe onderwatertalud aan de noordzijde van het Slochterdiep. In het talud van de weg langs het Slochterdiep wordt een houten damwand geplaatst door Spithorst Schildwolde. Deze damwand komt geheel onder water, zodat er geen rotting kan optreden en daarmee een lange levensduur heeft, zonder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt van tropisch hardhout. De damwand wordt aangebracht vanaf een ponton in het water, waardoor er geen verkeersoverlast ontstaat. Eind september start ARCADIS bovendien met de inrichting van het natuurgebied tussen de Scharmer Ae en de Slochter Ae. Slootjes worden hier opgeschoond en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Door een deel van de bestaande kades op te hogen krijgen de vele heikikkers in het gebied een droger winterverblijf.

Voor informatie omtrent alle werkzaamheden kunt u terecht bij het informatiecentrum van ARCADIS, dat is gevestigd op de ijsbaan in Lageland. Op www.slochterdiep.nl staan de actuele afsluitingen en omleidingsroutes.

Latest Posts

Aanbevolen