van het nieuwe kindcentrum op de bouwlocatie bij de Duurswoldhal in Slochteren. Samen met drie kinderen onthulde hij het bouwbord op de locatie. Vervolgens werden de aanwezige leerkrachten, leerlingen en hun ouders geïnformeerd over de verdere gang van zaken door de aannemer van Hesco Bouw.

De fundering ligt er, de verwachting is dat het kindcentrum nog voor de zomervakantie klaar is qua buitenzijde, na de vakantie zullen vervolgens alle verdere zaken afgerond worden. De verwachting is dat het kindcentrum begin 2020, misschien eind 2019, opgeleverd kan worden. In het kindcentrum komt de fusieschool van OBS “De Kinderboom”, OBS “De Ruitenvelder” en CBS “De Wegwijzer”.

Ook wordt de kinderopvang van KidsFirst en Kindercentrum Slochterborgje in het nieuwe kindcentrum gehuisvest. Na het startsein kregen de scholen bezoek van architect Foppe Hoekstra van Van Manen en Zwart architecten, waarbij er meer informatie gegeven werd over het gebouw.