De fractie van Gemeentebelangen heeft afgelopen zondag per direct wethouder Nico Stok teruggetrokken uit het college. Ook is de voltallige fractie uit de coalitie gestapt.

Directe aanleiding voor het vertrek van Stok is zijn optreden in het dossier ’Verlengde Veenlaan’, ook wel bekend onder ’De Molenstreek’. Van de tien bouwkavels die in 2013 aan de Verlengde Veenlaan in Slochteren op de markt kwamen is nog altijd maar één verkocht. Toen een ondernemer zich meldde voor een huis met bedrijfsloods aan de Korenmolendreef is door de gemeente naar de kavels aan de Verlengde Veenlaan verwezen, terwijl in het beeldkwaliteitsplan van ’De Molenstreek’ is opgenomen dat daar geen bedrijvigheid mag plaatsvinden. De raad voelt zich door de wethouder misleid en was voornemens morgen (donderdag 7 juli) tijdens de raadsvergadering haar politieke oordeel te vellen.

Stok lag deze raadsperiode al vaker onder vuur. Vooral zijn laconieke wijze van handelen en de geërgerde toon waarop hij in het debat soms vragen beantwoordde schoten bij de raad nogal eens in het verkeerde keelgat. De fractie van de PvdA schotelde hem hiervoor in juni 2015 al eens een ’gele kaart’ voor. Toen ging het om het optreden van Stok rondom de verdubbeling van de N33, de problematiek omtrent de kapotte brug bij Tjuchem en de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kalverkampen II. Ook in het dossier ron­dom de sloop van het pand Tivoli ging Stok niet geheel vrijuit. Hij sloot in de lente van 2015 met CDA-fractieleider Fré Bos de weddenschap dat het vervallen zalencentrum vóór de bouwvak tegen de vlakte zou gaan, maar kreeg dit uiteindelijk niet voor elkaar.

Tijdens de behandeling van het dossier ’Verlengde Veenlaan’ in de raadscommissie van 23 juni liepen de gemoederen hoog op. Stok veronderstelde dat coalitiegenoot ChristenUnie ”een bende vragen” had gesteld en draaide en keerde bij de beantwoording. GB-fractievoorzitter Geke Akkerman-Ritsema vindt dat de collegepartijen ChristenUnie en PvdA tijdens dat debat ”geen respect hebben ge­toond aan de wethouder” en verwijt die partijen ”gebrek aan loyaliteit”. Afgelopen zaterdag kwam het college van burgemeester en wethouders voor crisisberaad bijeen. ”Tijdens deze vergadering bleek dat er tussen de wethouders geen vertrouwen meer aanwezig was op basis waarvan dit college in de bestaande samenstelling verder zou kunnen functioneren,” aldus burgemeester Geert-Jan ten Brink. Hierop zou Gemeentebelangen Slochteren haar conclusies hebben getrokken.

Volgens CU-fractievoorzitter Niels Joostens was Stok niet langer te handhaven. ”De ChristenUnie en PvdA waren net als de overige raadsfracties in Slochteren de afgelopen tijd kritisch over de manier waarop er in het dossier ’Verlengde Veenlaan’ met de belangen van inwoners is omgesprongen. We vinden het de taak van volksvertegenwoordigers om onze vragen ook te stellen in een openbaar debat. De fractie van Gemeentebelangen en haar wethouder hadden daar weinig begrip voor. Dat raakt aan de geloofwaardigheid van de lokale democratie.” Stok noemt het gebrek aan vertrouwen van de coalitiegenoten ”een dolksteek in de rug. Ik ga niet uit de school klappen, maar wat daar gespeeld heeft vind ik niet kies.”