Afgelopen vrijdag verrichtte wethouder Erik Drenth, samen met dorps- en projectafgevaardigden Henk de Haan en Bertus Sibon, de symbolische starthandeling van het project Haansvaart. In het voorjaar gaat het echte onderhoud beginnen, maar vrijdag was het de eer aan wethouder Drenth om de eerste steen uit de muur te bikken.

Het complete project richt zich naast het behoud van de historische kademuur van de Haansvaart ook op de ontwikkeling van een wandelpad van en naar het Schildmeer en de inrichting van een ontmoetingsplek bij de brug in Hellum. Vanuit het Nationaal Programma Groningen werd er in mei van dit jaar 125.000 euro beschikbaar gesteld om het gebied verder te ontsluiten en op te knappen.

De dorpsbewoners van Hellum zijn al jaren met veel betrokkenheid bezig met het behoud van de historische Haansvaart. In een eerder stadium is door inzet van de Stichting Haansvaart en de toenmalige gemeente Slochteren de monumentale sluis hersteld en behouden. Hellum wil nu door sponsoractiviteiten extra financiële middelen binnen halen voor deze tweede fase. Daarnaast heeft het waterschap Hunze en Aa’s, namens wie Tjip Douwstra aanwezig was, een financiële toezegging gedaan om het project te steunen.