Sinds 1 augustus 2019 zijn OBS Ruitenvelder uit Froombosch en OBS De Kinderboom uit Slochteren gefuseerd. Momenteel is de school gehuisvest op de locatie van De Kinder­boom aan de Zuiderweg in Sloch­teren, maar vanaf januari 2020 in het nieuwe Kindcentrum aan de Slochterveldweg. Op dit moment heet de school Fusieschool Sloch­teren, maar bij een nieuwe (gefuseerde) school hoort een nieuwe naam.

Daarom doet de school een beroep op de kinderen en ouders van de Fusieschool, maar ook op de inwoners van Slochteren en Froombosch. Mocht u een leuk idee hebben voor een nieuwe naam voor de school dan kunt u uw inzending sturen naar [email protected] Een speciale commissie met leden van de leerlingenraad, ouderraad, medezeggenschapsraad en het lerarenteam zal zich buigen over alle inzendingen.

Inzendingen kunnen worden ingestuurd tot 11 november a.s. Voor het correct verwerken van de inzendingen is het belangrijk dat naam en contactgegevens worden bijgevoegd bij de inzending.