spot_img

Windmolens tussen Hellum en Noordbroek of niet?

Laatste nieuws

De Vereniging Dorpsbelangen Hellum heeft het initiatief genomen voor het organiseren van een overleg met de omringende dorpen. Onderwerp is een brede raadpleging van de omwonenden over de plannen om windturbines te plaatsen in het gebied tussen Siddeburen, Slochteren en Noordbroek. Er zijn reacties gekomen vanuit Steendam, Noordbroek, Wagenborgen, Siddeburen, Overschild en Schildwolde. Dorpsbelangen Hellum nodigt per deelnemend dorp twee personen uit om te brainstormen wat de beste gezamenlijke aanpak kan zijn in deze.

De gemeente Midden-Groningen heeft inmiddels laten weten geen goedkeuring te geven aan de bouw van grote windturbines. Het is echter onduidelijk hoe lang dat besluit houdbaar is en ook hoe groot ”kleinere” windmolens dan wel mogen zijn. ”Het betekent dat we er niet gerust op zijn dat zonder raadpleging en instemming van bewoners dit soort projecten niet door zullen gaan.”

Eén van de benaderde landeigenaren heeft Dorpsbelangen Hellum uitgebreid bijgepraat over de aan hun gestelde vraag voor medewerking aan het plaatsen van enkele tientallen windmolens tussen Noordbroek, Siddeburen en Slochteren. Ze werden ongevraagd benaderd door projectontwikkelaar Pure Energy.

De betrokkene stelt: ”Boeren die eenmaal zijn benaderd kunnen niet meer wegkijken en niets doen. De toekomst van hun bedrijf is onzeker. Zij voelen zich met het oog op die toekomst (verduurzaming, automatisering en concurrentie op de wereldmarkt) gedwongen om te investeren, waarbij nieuwe maatregelen en beperkingen, evenals technische ontwikkelingen noodzaken om te zien naar andere productie- en financieringsmogelijkheden.

De vergoeding voor windturbines geven in die onzekere tijden dan wel een duidelijk positief winstmodel (tot 60.000,- euro per jaar), ook al is er nog geen windmolen gerealiseerd. Maar er is ook besef van de kans op sociale schade/isolement van de boer en zijn/haar gezin. De daadwerkelijke bouw laat nog jaren op zich wachten, want het energienet kan de nieuw opgewekte stroom op dit moment nog niet verwerken. Dit zal op termijn (10-15 jaar) wel worden opgelost.

Er is geen duidelijke noodzaak voor plaatsing van energieparken, want de doelstellingen t.a.v. de opbrengst in 2030 zijn in Groningen nu al behaald. Een andere kanttekening is ook voor wie de opgewekte energie eigenlijk beschikbaar komt: de boeren zelf, het dorp, datacentra, buitenlandse bedrijven etc.

De meeste boeren in en rond Hellum hebben zelf geen haast en hebben Pure Energy daarom gevraagd om hierover in debat te gaan met het dorp en de bewoners te informeren over hun plannen. Het valt te betwijfelen of dit dan ook echt gebeurt op een manier waarbij de kans bestaat dat hun project door de gemeenschap kan worden afgewezen.”

Bij Dorpsbelangen Hellum bestaat de indruk dat een groot deel van de bewoners weerstand heeft tegen deze ontwikkelingen. De motieven hiervoor zijn divers. De uiteindelijke zeggenschap en de financiële voordelen zijn zoals het nu lijkt vooral voor de landeigenaren en zeker ook voor de projectontwikkelaar.

Maar het landschap, de ruimte en de lucht boven die grond met het uitzicht is van ons allemaal. Windmolens maken lawaai en veranderen het zichtbare landschap. In de huidige opzet is er uitsluitend (financieel) voordeel voor enkelen en nadelen (overlast) voor allen.

Wel hebben we allemaal in de toekomst een deel van die opgewekte energie nodig. Daarom zouden niet alleen de boeren, maar alle bewoners vanaf het eerste begin betrokken moeten worden bij dit proces en de besluitvorming. Maar op dit moment lijken het vooral de euro’s te zijn die de drijvende kracht zijn achter de besluitvorming bij de betrokken partijen.

De vraag is wat  dorpsbelangen/-raden in zulke gevallen moeten en kunnen doen voor de gemeenschap? Er ligt een taak om de bevolking te informeren en te bevragen. En dan ook die stem te laten meewegen in het uiteindelijk gekozen beleid. Daartoe wordt een enquête voorbereid met ondersteuning van een professionele partij. Dat is een dure aangelegenheid en Dorpsbelangen Hellum gaat hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Midden-Groningen.

En voor wie zelf dit initiatief financieel wil ondersteunen: kijk dan op de website dorpsbelangenhellum.nl.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30