Vanaf deze week wordt op het Schildmeer ook zeilend coachen aangeboden. Dit wordt verzorgd door Annet Louters uit Slochteren, transformationeel coach, met haar bedrijf Louter Annet – coaching, bezinning & inspiratie, onder het motto: (hoe) zeil jij op de wind van vandaag? De ’coachboot’, een Waarschip 725, is vorige week te water gegaan en ligt bij watersportcentrum de Otter aan de Roegeweg in Steendam.

Annet die sinds 1 april jl. volledig met haar bedrijf bezig is, vindt zeilen en coachen een ideale combinatie. ”Op het water is er rust, ruimte en meer mogelijkheid tot ontspanning. Dit is nodig om afstand te nemen van de hectiek en de waan van de dag en te kunnen reflecteren.

Boven­dien geeft zeilen veel mooie metaforen voor bezinning en aanknopingspunten voor een goed gesprek hierover,” zegt Annet. ”Over je koers, de stand van je zeilen, de conditie van de boot, je innerlijke kompas, je punt op de horizon. Mijn missie is om mensen de mooiste versie van zichzelf te laten ontdekken en ontwikkelen.

Hiervoor gun ik iedereen een coach, die je dingen terug kan geven die je zelf (nog) niet ziet, zoals bij een voetbalcoach of een muziekleraar/coach.” Ze hoopt dat mensen ook gaan investeren in zichzelf, in plaats van alleen in materiële spullen en in hun buitenkant. Annet: ”Van binnenuit mooier worden geeft meer en duurzamer resultaat.”

Voor het deelnemen aan een sessie ’zeilend coachen’ hoeft men niet te kunnen zeilen, wel mag men snel resultaat verwachten.

Het kennismakingsgesprek (op de boot) is gratis. Meer informatie via www.louterannet.nl of neem contact op met Annet, tel. (06) 21103656.