Zendmast achter gemeentehuis stuit op veel weerstand

Laatste nieuws

Omwonenden van het gemeentehuis hebben massaal bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de gemeente heeft verleend aan telecomprovider Vodafone voor het bouwen van een 40 meter hoge zendmast achter het gemeentehuis. Ze vinden dat het historische dorpsgezicht wordt aangetast en dat de straling hun gezondheid kan schaden. Dit blijkt uit de hoorzitting van maandag 5 oktober over de kwestie. In totaal zijn er meer dan 90 handtekeningen verzameld door de indieners van de bezwaarschriften. Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft eveneens bezwaar aangetekend. “Waarom in het gezichtsveld van het Erfgoedplein en niet bij de Waterzuivering?” vroeg één van de insprekers zich hardop af. Het College van B&W is van mening dat de vergunning in orde is en weigert deze vooralsnog aan te passen.

Ook Vodafone ziet geen reden om een andere locatie voor de mast te zoeken. “We kunnen maar enkele tientallen meters schuiven. De nu gekozen plek is de beste locatie om het signaal en de bandbreedte te versterken. Wanneer je aan de andere kant van de provinciale weg gaat bouwen, zit je weer met hele andere bezwaren, zoals bijvoorbeeld onteigening van grond,” aldus de jurist van Vodafone. De Commissie voor Bezwaarschriften zal zich nu over de kwestie buigen. Deze onafhankelijke en externe commissie denkt vier weken nodig te hebben alvorens te komen met een advies aan het college. Die neemt daarna een beslissing over het bezwaar. Zij kan het advies van de commissie volgen, maar zij kan hier ook van afwijken en een andere beslissing nemen. In onze gemeente is dat echter niet gebruikelijk.

Latest Posts

Aanbevolen