Op zaterdag 16 juni werden in de Molenschuur in Noordbroek 6 certificaten uitgereikt voor het met succes afsluiten van de cursus Molengids. De cursus werd gegeven door docenten Tom Heyne en Arjen Strijkstra van Erfgoedpartners Groningen op verzoek van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MSMOG) wegens het hebben van te weinig vrijwillige molengidsen.

De taak van een molengids is het assisteren van een molenaar, voorlichting geven bij en buiten de molen o.a. op scholen, activiteiten (mede)organiseren bij de molens en eventueel zitting hebben in een commissie van de MSMOG. De MSMOG beheert 12 polder- en korenmolens en heeft naast een tekort aan molengidsen, ook een te­kort aan molenaars.

De MSMOG streeft voor het behoud van zijn kostbare culturele erfgoed naar een bezetting van 2 molenaars per molen en minstens 20 molengidsen. De geslaagden als molengids zijn: Taeke Overdijk, Esmeralda Smith, Janneke Hetebrij, Annet Brinkgreve, Lo Meijerhof en Johan Koster. De MSMOG is blij met de uitbreiding van de molengidsen, maar er zijn nog steeds te weinig. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: [email protected] of kijk op www.msmog.nl.