Zonnehuisgroep sluit ’t Olderloug en Menterne

Laatste nieuws

Verzorgingstehuizen ’t Olderloug in Slochteren en Menterne in Wagenborgen gaan sluiten. Zorgaanbieder Zonnehuisgroep Noord heeft dit woensdag 7 oktober bekend gemaakt. Financiële problemen als gevolg van leegstand en een teruglopend budget vanuit het Rijk zouden ten grondslag liggen aan de beslissing. De bewoners moeten verhuizen. Enkele tientallen werknemers komen op straat.

“Als gevolg van het overheidsbeleid en de nieuwe wet- en regelgeving blijven meer ouderen langer thuis wonen,” aldus interim bestuurder Vincent Maas. “Bovendien werken wij in een krimpregio. De leegstand groeit; in augustus hadden we in onze verzorgingshuizen ruim 16% leegstand ten opzichte van 9% in januari van dit jaar.” De zorgaanbieder op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de provincie Groningen sluit in totaal vier van haar verzorgingshuizen. Naast Zonnehuis ‘t Olderloug in Slochteren en Zonnehuis Menterne in Wagenborgen worden ook de verzorgingshuizen in Bierum en Kloosterburen opgeheven. De keuze voor sluiting is gebaseerd op onder meer de leegstand en verwachte leegstand, de technische veroudering en de ligging van de gebouwen. “We hebben alles op alles gezet om aan sluiting te ontkomen. Helaas is dat niet gelukt,” zegt Maas. “De vraag naar onze zorg loopt nog harder terug dan voorzien en we krijgen minder budget. Zo worden de huisvestingskosten enkel nog door het Rijk vergoed op basis van het aantal bewoners dat recht heeft op een verblijfsvergoeding. Hierdoor is op veel plekken leegstand ontstaan,” stelt Maas vast. De centra in Slochteren en Wagenborgen tellen ieder nog 46 tot 31 bewoners. Maas benadrukt dat de leegstand een gevolg is van de afname van de ‘lichte zorg’, die voorheen in verzorgingshuizen werd geboden, maar met de nieuwe regelgeving bij mensen thuis wordt ingezet. Menterne sluit naar verwachting per 30 juni 2016. ‘t Olderloug zal op 31 december 2016 worden opgeheven. Maas[ad erkent dat de sluiting grote impact heeft op de bewoners, hun familie, de medewerkers en de vrijwilligers. “Het is buitengewoon ingrijpend, want onze cliënten zitten in een kwetsbare positie. Uiteraard blijft de kwaliteit van zorg voorop staan en spannen we ons maximaal in om onze cliënten en hun familie goed voor te bereiden en te ondersteunen bij de verhuizing die hen te wachten staat.” De instelling gaat met elke bewoner in gesprek om te vernemen waar hun voorkeur naar uit gaat: verhuizing naar een naburige Zonnehuis of naar een andere instelling. Aan de bewoners is een financiële compensatievergoeding in het vooruitzicht gesteld. In Slochteren en Wagenborgen vallen enkele tientallen ontslagen. De medewerkers en vrijwilligers krijgen begeleiding naar een andere baan binnen of buiten Zonnehuisgroep Noord. Wat er met de panden gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De aangekondigde sluiting van ’t Olderloug en Menterne is hard aangekomen bij de inwoners van onze gemeente. Het regende klachten op de Facebookpagina van ’t Bokkeblad. Ook het gemeentebestuur, dat in deze kwestie geen partij is, betreurt de sluiting. Lees de reacties elders in deze krant.

Latest Posts

Aanbevolen